Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Modtagne dokumenter
 4.Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (indgivne beslutningsforslag)
 5.Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fejlernæring af børn i udviklingslande (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Blasfemilove i Pakistan
  7.2.Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj
  7.3.Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder
 8.Afstemningstid
  8.1.Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen (afstemning)
 9.Udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende
 10.Afstemningstid (fortsat)
  10.1.Blasfemilove i Pakistan (afstemning)
  10.2.Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (afstemning)
  10.3.Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (afstemning)
  10.4.Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (afstemning)
  10.5.Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (afstemning)
  10.6.Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (afstemning)
  10.7.25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (afstemning)
  10.8.Digitalt indre marked (afstemning)
  10.9.Fejlernæring af børn i udviklingslande (afstemning)
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (233 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (2525 kb) 
 
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (277 kb) Afstemning ved navneopråb (1004 kb) 
 
Protokol (230 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (594 kb) Afstemning ved navneopråb (2224 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik