Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν
  
7.2.Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj
  
7.3.Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής (ψηφοφορία)
 9.Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του αναπληρωτή επόπτη
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
10.1.Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
  
10.2.Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj (ψηφοφορία)
  
10.3.Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (ψηφοφορία)
  
10.4.Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ψηφοφορία)
  
10.5.Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (ψηφοφορία)
  
10.6.Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (ψηφοφορία)
  
10.7.25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ψηφοφορία)
  
10.8.Ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)
  
10.9.Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (258 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2525 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (298 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1028 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (243 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (709 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2307 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου