Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Komisjoni mõjuhindamise suunised (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Laste alatoitumus arengumaades (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
7.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
  
7.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
  
7.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)
 9.Euroopa andmekaitseinspektori ja inspektori asetäitja ametisse nimetamine
 10.Hääletused (jätkamine)
  
10.1.Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (hääletus)
  
10.2.Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (hääletus)
  
10.3.Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine (hääletus)
  
10.4.Delegeeritud aktile vastuväidete mitteesitamine: osamaksude osamaksetena tasumise ajutine süsteem, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud (hääletus)
  
10.5.Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (hääletus)
  
10.6.Komisjoni mõjuhindamise suunised (hääletus)
  
10.7.ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (hääletus)
  
10.8.Digitaalne ühtne turg (hääletus)
  
10.9.Laste alatoitumus arengumaades (hääletus)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (236 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2525 kb) 
 
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (291 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (994 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (596 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2227 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika