Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (keskustelu)
 7.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
7.1.Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö
  
7.2.Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus
  
7.3.Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu
 8.Äänestykset
  
8.1.Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys (äänestys)
 9.Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen
 10.Äänestykset (jatkoa)
  
10.1.Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (äänestys)
  
10.2.Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (äänestys)
  
10.3.Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (äänestys)
  
10.4.Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Hallintomaksujen eriä koskeva väliaikainen järjestelmä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana (äänestys)
  
10.5.Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (äänestys)
  
10.6.Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat (äänestys)
  
10.7.YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä (äänestys)
  
10.8.Digitaaliset sisämarkkinat (äänestys)
  
10.9.Lasten aliravitsemus kehitysmaissa (äänestys)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (239 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2525 kb) 
 
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (274 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (994 kb) 
 
Pöytäkirja (224 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (592 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2222 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö