Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Składanie dokumentów
 4.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (złożone projekty rezolucji)
 5.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (złożone projekty rezolucji)
 6.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa
  7.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja
  7.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet
 8.Głosowanie
  8.1.Wotum nieufności dla Komisji (głosowanie)
 9.Powołanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy
 10.Głosowanie (ciąg dalszy)
  10.1.Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (głosowanie)
  10.2.Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (głosowanie)
  10.3.Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (głosowanie)
  10.4.Decyzja o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: tymczasowy system rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (głosowanie)
  10.5.Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (głosowanie)
  10.6.Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (głosowanie)
  10.7.25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (głosowanie)
  10.8.Jednolity rynek internetowy (głosowanie)
  10.9.Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (239 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (2525 kb) 
 
Protokół (195 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (293 kb) Głosowanie imienne (1019 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (683 kb) Głosowanie imienne (2228 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności