Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Predloženie dokumentov
 4.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 5.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (predložené návrhy uznesení)
 6.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Zákony o rúhaní v Pakistane
  7.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
  7.3.Irak: únosy a týranie žien
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii (hlasovanie)
 9.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a asistenta dozorného úradníka
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  10.1.Zákony o rúhaní v Pakistane (hlasovanie)
  10.2.Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (hlasovanie)
  10.3.Irak: únosy a týranie žien (hlasovanie)
  10.4.Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (hlasovanie)
  10.5.Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (hlasovanie)
  10.6.Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu (hlasovanie)
  10.7.25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (hlasovanie)
  10.8.Jednotný digitálny trh (hlasovanie)
  10.9.Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách (hlasovanie)
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (236 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Hlasovania podľa mien (2525 kb) 
 
Zápisnica (192 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (297 kb) Hlasovania podľa mien (1016 kb) 
 
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (679 kb) Hlasovania podľa mien (2300 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia