Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Inkomna dokument
 4.Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (ingivna resolutionsförslag)
 5.Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (ingivna resolutionsförslag)
 6.Undernäring bland barn i utvecklingsländer (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Hädelselagar i Pakistan
  7.2.Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj
  7.3.Irak: bortförande och misshandel av kvinnor
 8.Omröstning
  8.1.Misstroendeförklaring mot kommissionen (omröstning)
 9.Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen och vice tillsynsmannen
 10.Omröstning (fortsättning)
  10.1.Hädelselagar i Pakistan (omröstning)
  10.2.Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (omröstning)
  10.3.Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (omröstning)
  10.4.Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (omröstning)
  10.5.Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (omröstning)
  10.6.Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (omröstning)
  10.7.25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (omröstning)
  10.8.Den digitala inre marknaden (omröstning)
  10.9.Undernäring bland barn i utvecklingsländer (omröstning)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (238 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (2525 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (290 kb) Omröstningar med namnupprop (996 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (611 kb) Omröstningar med namnupprop (2229 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy