Seznam 
Zápis
PDF 231kWORD 190k
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 3.Předložení dokumentů
 4.Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (předložené návrhy usnesení)
 5.Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů (předložené návrhy usnesení)
 6.Podvýživa dětí v rozvojových zemích (rozprava)
 7.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  7.1.Pákistán: zákony o rouhání
  7.2.Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů
  7.3.Irák: únosy a týrání žen
 8.Hlasování
  8.1.Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi (hlasování)
 9.Jmenování evropského inspektora ochrany údajů a zástupce inspektora
 10.Hlasování (pokračování)
  10.1.Pákistán: zákony o rouhání (hlasování)
  10.2.Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů (hlasování)
  10.3.Irák: únosy a týrání žen (hlasování)
  10.4.Rozhodnutí nevyslovit námitku k aktu v přenesené pravomoci: prozatímní systém splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (hlasování)
  10.5.Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (hlasování)
  10.6.Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů (hlasování)
  10.7.25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (hlasování)
  10.8.Jednotný digitální trh (hlasování)
  10.9.Podvýživa dětí v rozvojových zemích (hlasování)
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 27. LISTOPADU 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

- Zavedení cestovních víz a změna úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: DEVE, CULT, AFET.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dokumentu Mezinárodní zdravotnické organizace o sexuální výchově (B8-0229/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o platové nerovnosti mezi ženami a muži (B8-0230/2014)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření jevu zvaného „grooming“ a o ochraně nezletilých uživatelů sociálních sítí (B8-0231/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ohrožených druzích (B8-0232/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o výskytu dusičnanů v zelenině a jejich vlivu na zdraví (B8-0233/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o porušování právních předpisů týkajících se převozu zvířat (B8-0234/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření společného evropského systému pro přístup k učitelskému povolání, pro soustavné vzdělávání pedagogů a pro hodnocení jejich práce (B8-0235/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o změně nařízení (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech, příp. o změně oznámení Komise (2014/C 153/07) ze dne 21. května 2014 (B8-0236/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách (B8-0237/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rakovině hlavy a krku (B8-0238/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu těžby z ložisek plynu z plynonosných břidlic prostřednictvím vysokoobjemového hydraulického štěpení (B8-0239/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel a Olaf Stuger. Návrh usnesení o nedostatku transparentnosti při jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou (B8-0240/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech (B8-0241/2014)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvýšení míry zaměstnanosti mládeže v Itálii (B8-0242/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o céliakii a relativním riziku z hlediska ženské plodnosti a těhotenství (B8-0243/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření nouzového fondu k zachování evropského architektonického dědictví: případ mostu ve městě Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o případech úmrtí při práci v Itálii (B8-0245/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o etickém hospodářství a finančnictví (B8-0247/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-0250/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách za účelem předcházení hráčské závislosti (B8-0254/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ruském embargu a o škodách pro evropské odvětví hovězího masa (B8-0255/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o embargu vyhlášeném Ruskem a rizicích pro funkčnost krizového fondu (B8-0256/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti o sjednání spravedlnosti pro oběti thalidomidu v Evropě (B8-0257/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o únosech dětí na mezinárodní úrovni (B8-0258/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na ochranu pěstování tabáku v Itálii, a zejména na Benátsku (B8-0259/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nových ohniscích ptačí chřipky v Evropě (B8-0260/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podzimní hospodářské prognóze a nových rizicích pro eurozónu (B8-0261/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o strategii opětovného nastartování ekonomiky eurozóny (B8-0262/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a ohrožení evropského sociálního modelu (B8-0263/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o omezeních svazujících španělské domácnosti při výběru energetických zdrojů (B8-0264/2014)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se prodeje léčiv na internetu (B8-0266/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o možné zdravotní závadnosti WiFi záření (B8-0267/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně ekonomické stability členských států před finanční volatilitou a o ochraně veřejných financí před posudky ratingových agentur (B8-0268/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o geneticky modifikované kukuřici NK 603: aktivace ochranné doložky (B8-0269/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o exponenciálním nárůstu teroristických útoků na celém světě (B8-0270/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o škodách způsobených zneužíváním antibiotik evropskými občany (B8-0271/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu internetových podvodů s potravinami v Evropě (B8-0272/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se omezení používání hotovostních plateb v oblasti obchodních transakcí mezi členskými státy (B8-0274/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o sjednocení kritérií pro schvalování účinných látek, které se v členských státech využívají v zemědělsko-potravinářských výrobcích (B8-0275/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zneužívání parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením (B8-0276/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL


4. Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000082/2014), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 24.11.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas a Derek Vaughan za skupinu S&D o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Gérard Deprez za skupinu ALDE ke zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil a Iuliu Winkler za skupinu PPE o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 27.11.2014.


5. Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů (2014/2967(RSP))

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2014 (bod 19 zápisu ze dne 24.11.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka a Nadine Morano za skupinu PPE o revizi pokynů Komise k posouzení dopadů a úloze testu dopadů na malé a střední podniky (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim a Anthea McIntyre za skupinu ECR o revizi pokynů Komise k posouzení dopadů a úloze testu dopadů na malé a střední podniky (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto a Dita Charanzová za skupinu ALDE o revizi pokynů Komise k posouzení dopadů právních předpisů a úloze testu jejich dopadů na malé a střední podniky (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE o revizi pokynů Komise k posouzení dopadů (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D o revizi pokynů Komise k posuzování dopadu (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong a João Ferreira za skupinu GUE/NGL o pokynech Komise k posouzení dopadů (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 27.11.2014.


6. Podvýživa dětí v rozvojových zemích (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000083/2014), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Podvýživa dětí v rozvojových zemích (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan rozvinula otázku.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Anna Záborská za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Amjad Bashir za skupinu EFDD, Georg Mayer nezařazený, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues a Brian Hayes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Linda McAvan za výbor DEVE o podvýživě a malnutrici dětí v rozvojových zemích (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 27.11.2014.


7. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 4 zápisu ze dne 25.11.2014.)


7.1. Pákistán: zákony o rouhání

Návrhy usnesení B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 a B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Jeroen Lenaers uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Pavel Svoboda za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Amjad Bashir, aby zvednutím modré karty položil otázku Pavlu Svobodovi, který na otázku odpověděl, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Sajjad Karim a Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Amjad Bashir, Gianluca Buonanno nezařazený, Lars Adaktusson, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir a Aymeric Chauprade.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica a Constance Le Grip.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 27.11.2014.


7.2. Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů

Návrhy usnesení B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat a Andrej Plenković uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Georgios Epitideios nezařazený, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić a Cristian Dan Preda.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 27.11.2014.


7.3. Irák: únosy a týrání žen

Návrhy usnesení B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 a B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Edouard Martin za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Edouard Ferrand nezařazený, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Giulia Moi.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 27.11.2014.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi (hlasování)

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi (článek 119 jednacího řádu) B8-0249/2014

(požadovaná kvalifikovaná většina a 2/3 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY

zamítnut

Vystoupení

Gerard Batten k rozmístění transparentů v jednacím sále.


9. Jmenování evropského inspektora ochrany údajů a zástupce inspektora

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své schůzi dne 27. listopadu 2014 schválila v souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 a v návaznosti na výsledky jednání výboru LIBE jmenování společného kandidáta Evropského parlamentu a Rady Giovanniho Buttarelliho do fukce evropského inspektora ochrany údajů a Wojciecha RafałaWiewiórowského do funkce zástupce inspektora.

Předseda spolu s úřadujícím předsedou Rady podepsal rozhodnutí o jmenování.


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

10. Hlasování (pokračování)

10.1. Pákistán: zákony o rouhání (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 a B8-0302/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0289/2014

(nahrazující B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 a B8-0302/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić za skupinu PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella a Elena Valenciano za skupinu S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Jozo Radoš za skupinu ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea a Rolandas Paksas za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0064)

(Návrh usnesení B8-0298/2014 se nebere v potaz.)


10.2. Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0292/2014

(nahrazující B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 a B8-0307/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche a Elena Valenciano za skupinu S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE,
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala a Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irák: únosy a týrání žen (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 a B8-0308/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0295/2014

(nahrazující B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 a B8-0308/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini a Ivana Maletić za skupinu PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică a Eva Kaili za skupinu S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0066)

(Návrh usnesení B8-0305/2014 se nebere v potaz.)


10.4. Rozhodnutí nevyslovit námitku k aktu v přenesené pravomoci: prozatímní systém splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (hlasování)

Doporučení k rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - výbor ECON - Zpravodajka: Elisa Ferreira

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2014)0067)


10.5. Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 24.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. listopadu 2014 (bod 3 zápisu ze dne 27.11.2014).

Návrhy usnesení B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0278/2014

(nahrazující B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014):

předložen těmito poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver a Daniel Buda za skupinu PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan a Julie Ward za skupinu S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel a Urmas Paet za skupinu ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE,
Rosa D'Amato za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0068)


10.6. Pokyny Komise týkající se posouzení dopadů (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2014 (bod 19 zápisu ze dne 24.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. listopadu 2014 (bod 4 zápisu ze dne 27.11.2014).

Návrhy usnesení B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0311/2014

(nahrazující B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 a B8-0316/2014):

předložen těmito poslanci:

Markus Pieper za skupinu PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim a Anthea McIntyre za skupinu ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada a António Marinho e Pinto za skupinu ALDE,
Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL

přijat (P8_TA(2014)0069)

(Návrh usnesení B8-0314/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Pavel Telička předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 11, který byl vzat v potaz.


10.7. 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (hlasování)

Návrh usnesení B8-0285/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jednotný digitální trh (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0286/2014, B8-0287/2014 a B8-0288/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-0286/2014

přijat (P8_TA(2014)0071)

(Návrhy usnesení B8-0287/2014 a B8-0288/2014 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Evelyne Gebhardt, aby upozornila na chybu v hlasovacích seznamech skupiny S&D, pokud jde o pn. 19.


10.9. Podvýživa dětí v rozvojových zemích (hlasování)

Návrh usnesení B8-0253/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0072)


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini a Bruno Gollnisch

Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan a Peter Jahr

25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr a Seán Kelly

Jednotný digitální trh - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler a Seán Kelly

Podvýživa dětí v rozvojových zemích - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly a Marc Tarabella.

°
° ° °

Vystoupil Seán Kelly k pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích při hlasování o společném návrhu usnesení RC-B8-0311/2014 (předsedající poslanci poskytl upřesňující informace).


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 15. do 18. prosince 2014.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí