Indeks 
Protokol
PDF 230kWORD 173k
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Modtagne dokumenter
 4.Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (indgivne beslutningsforslag)
 5.Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fejlernæring af børn i udviklingslande (forhandling)
 7.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  7.1.Blasfemilove i Pakistan
  7.2.Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj
  7.3.Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder
 8.Afstemningstid
  8.1.Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen (afstemning)
 9.Udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende
 10.Afstemningstid (fortsat)
  10.1.Blasfemilove i Pakistan (afstemning)
  10.2.Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (afstemning)
  10.3.Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (afstemning)
  10.4.Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (afstemning)
  10.5.Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (afstemning)
  10.6.Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (afstemning)
  10.7.25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (afstemning)
  10.8.Digitalt indre marked (afstemning)
  10.9.Fejlernæring af børn i udviklingslande (afstemning)
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

- Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: DEVE, CULT, AFET.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. maj 1997, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000, udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen af 16. oktober 2001 hertil (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Verdenssundhedsorganisationens dokument om seksualundervisning (B8-0229/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om lønforskellen mellem kvinder og mænd (B8-0230/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af grooming og beskyttelse af mindreårige brugere af sociale netværk (B8-0231/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udryddelsestruede arter (B8-0232/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om tilstedeværelsen af nitrater i grøntsager og de hermed forbundne konsekvenser for sundheden (B8-0233/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om overtrædelse af bestemmelserne om transport af dyr (B8-0234/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om etableringen af et fælles europæisk system for adgang til lærerfaget, for livslang uddannelse og for præstationsevaluering (B8-0235/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ændring af forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og/eller af Kommissionens meddelelse (2014/C 153/07) af 21. maj 2014 (B8-0236/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en EU-forordning om hasardspil (B8-0237/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om hoved- og halskræft (B8-0238/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forbud mod udvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering (B8-0239/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel og Olaf Stuger. Forslag til beslutning om den manglende gennemskuelighed i forbindelse med den omfattende økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada (B8-0240/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om forbud mod heldækkende muslimsk slør (B8-0241/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den stigende ungdomsarbejdsløshed i Italien (B8-0242/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om cøliaki og de dermed forbundne risici for kvinders fertilitet og graviditet (B8-0243/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af en krisefond til bevarelse af den europæiske arkitekturarv med særlig henblik på broen i Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om dødsulykker på arbejdspladsen i Italien (B8-0245/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om økonomisk og finansiel etik (B8-0247/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om fødevarespild (B8-0250/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en EU-forordning om hasardspil med henblik på at forebygge ludomani (B8-0254/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den russiske embargo og skaderne for den europæiske oksekødssektor (B8-0255/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om embargoen dekreteret af Rusland og risici for krisefondens drift (B8-0256/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krav om retfærdighed for de europæiske ofre for thalidomid (B8-0257/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om internationale børnebortførelser (B8-0258/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtteforanstaltninger til den italienske tobaksdyrkning, navnlig i Veneto (B8-0259/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de nye udbrud af fugleinfluenza i Europa (B8-0260/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den økonomiske efterårsprognose og nye vanskeligheder for euroområdet (B8-0261/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om strategien for økonomisk opsving i euroområdet (B8-0262/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om TTIP og risici for den europæiske socialmodel (B8-0263/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om begrænsninger i valget af energikilder for spanske familier (B8-0264/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om homogenisering af nationale regler for salg af lægemidler online (B8-0266/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om den eventuelle sundhedsfare ved WiFi-udledninger (B8-0267/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om at sikre medlemsstaternes økonomiske stabilitet mod den finansielle volatilitet og om beskyttelsen af de offentlige finanser mod kreditvurderingsbureauernes evalueringer (B8-0268/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den genetisk modificerede majs NK 603: aktivering af beskyttelsesklausulen (B8-0269/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den kraftige stigning i terrorangreb rundt om i verden (B8-0270/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om skader forårsaget af europæiske borgeres misbrug af antibiotika (B8-0271/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om væksten i onlinefødevaresvig i Europa (B8-0272/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om harmonisering af de nationale lovgivninger for fastsættelse af grænser for brug af kontanter i forbindelse med handelstransaktioner mellem medlemsstaterne (B8-0274/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om ensartethed i godkendelseskriterierne for de aktive stoffer, der anvendes af medlemsstaterne i landbrugsfødevarer (B8-0275/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om misbrug af parkeringspladser til handicappede (B8-0276/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL


4. Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000082/2014) af Iskra Mihaylova for REGI til Kommissionen: Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Forhandlingen havde fundet sted den 24. november 2014 (punkt 17 i protokollen af 24.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas og Derek Vaughan for S&D-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić og Gérard Deprez for ALDE-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos og Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson og Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil og Iuliu Winkler for PPE-Gruppen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 27.11.2014.


5. Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 24. november 2014 (punkt 19 i protokollen af 24.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka og Nadine Morano for PPE-Gruppen om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse og SMV-testens rolle (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim og Anthea McIntyre for ECR-Gruppen om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse og SMV-testens rolle (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser og SMV-testens rolle (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala og Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong og João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen om Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 27.11.2014.


6. Fejlernæring af børn i udviklingslande (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000083/2014) af Linda McAvan for DEVE til Kommissionen: Fejlernæring af børn i udviklingslandene (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Záborská for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Dawid Bohdan Jackiewicz for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Amjad Bashir for EFDD-Gruppen, Georg Mayer, løsgænger, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues og Brian Hayes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Linda McAvan for DEVE om underernæring og fejlernæring af børn i udviklingslande 2014/2853(RSP) (B8-0253/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 27.11.2014.


7. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 4 i protokollen af 25.11.2014).


7.1. Blasfemilove i Pakistan

Forslag til beslutning B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 og B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová og Jeroen Lenaers forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Pavel Svoboda for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAȘCU
næstformand

Talere: Amjad Bashir, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Pavel Svoboda, som besvarede det, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim og Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, løsgænger, Lars Adaktusson, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir og Aymeric Chauprade.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica og Constance Le Grip.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.11.2014.


7.2. Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj

Forslag til beslutning B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 og B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat og Andrej Plenković forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić og Cristian Dan Preda.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 27.11.2014.


7.3. Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder

Forslag til beslutning B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 og B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand, løsgænger, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat og Giulia Moi.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 27.11.2014.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen (afstemning)

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen (forretningsordenens artikel 119) B8-0249/2014

(Kvalificeret flertal og to tredjedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

MISTILLIDSVOTUM

Forkastet

Indlæg

Gerard Batten om at holde skilte op i mødesalen.


9. Udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende

Formanden meddelte, at Formandskonferencen på sit møde den 27. november 2014 i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 og på grundlag af drøftelserne i LIBE havde godkendt udnævnelsen efter fælles aftale mellem Parlamentet og Rådet af Giovanni Buttarelli til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse og af Wojciech Rafał Wiewiórowski til assisterende tilsynsførende.

Formanden ville sammen med formanden for Rådet undertegne afgørelsen om udnævnelserne.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Afstemningstid (fortsat)

10.1. Blasfemilove i Pakistan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 og B8-0302/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0289/2014

(erstatter B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 og B8-0302/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini og Ivana Maletić for PPE-Gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella og Elena Valenciano for S&D-Gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2014)0064)

(Forslag til beslutning B8-0298/2014 bortfaldt).


10.2. Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 og B8-0307/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0292/2014

(erstatter B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 og B8-0307/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche og Elena Valenciano for S&D-Gruppen,
Charles Tannock, Ruža Tomašić og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet og Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen,
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala og Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen,
Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 og B8-0308/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0295/2014

(erstatter B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 og B8-0308/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini og Ivana Maletić for PPE-Gruppen,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică og Eva Kaili for S&D-Gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet og Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen,
Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2014)0066)

(Forslag til beslutning B8-0305/2014 bortfaldt).


10.4. Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (afstemning)

Henstilling til Europa-Parlamentets afgørelse af 27. november 2014, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. oktober 2014 om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON - Ordfører: Elisa Ferreira

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

HENSTILLING TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2014)0067)


10.5. Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 24. november 2014 (punkt 17 i protokollen af 24.11.2014).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 27. november 2014 (punkt 3 i protokollen af 27.11.2014).

Forslag til beslutning B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 og B8-0284/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0278/2014

(erstatter B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 og B8-0284/2014):

stillet af:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver og Daniel Buda for PPE-Gruppen,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan og Julie Ward for S&D-Gruppen,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel og Urmas Paet for ALDE-Gruppen,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen,
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2014)0068)


10.6. Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 24. november 2014 (punkt 19 i protokollen af 24.11.2014).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 27. november 2014 (punkt 4 i protokollen af 27.11.2014).

Forslag til beslutning B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 og B8-0316/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0311/2014

(erstatter B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 og B8-0316/2014):

stillet af:

Markus Pieper for PPE-Gruppen,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen,
Ashley Fox, Sajjad Karim og Anthea McIntyre for ECR-Gruppen,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada og António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen,
Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P8_TA(2014)0069)

(Forslag til beslutning B8-0314/2014 bortfaldt).

Indlæg

Pavel Telička havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 11, hvilket blev godtaget.


10.7. 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0285/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitalt indre marked (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0286/2014, B8-0287/2014 og B8-0288/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0286/2014

Vedtaget (P8_TA(2014)0071)

(Forslag til beslutning B8-0287/2014 og B8-0288/2014 bortfaldt).

Indlæg

Evelyne Gebhardt for at gøre opmærksom på en fejl i afstemningslisterne fra S&D-Gruppen vedrørende ændringsforslag 19.


10.9. Fejlernæring af børn i udviklingslande (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0253/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0072)


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini og Bruno Gollnisch

Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan og Peter Jahr

25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr og Seán Kelly

Digitalt indre marked - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler og Seán Kelly

Fejlernæring af børn i udviklingslande - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly og Marc Tarabella.

°
° ° °

Indlæg af Seán Kelly om rækkefølgen af afstemningerne om ændringsforslag under afstemningen om det fælles beslutningsforslag RC-B8-0311/2014 (formanden gav en præciserende forklaring om dette).


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15. - 18. december 2014.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik