Indeks 
Zapisnik
PDF 227kWORD 194k
Četvrtak, 27. studenog 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odluke o određenim dokumentima
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Smjernice Komisije za procjenu učinka (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Neishranjenost djece u zemljama u razvoju (rasprava)
 7.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  7.1.Pakistan: zakoni o bogohuljenju
  7.2.Srbija: slučaj optuženog ratnog zločinca Šešelja
  7.3.Irak: otmica i zlostavljanje žena
 8.Glasovanje
  8.1.Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji (glasovanje)
 9.Imenovanje europskog nadzornika za zaštitu podataka i pomoćnika nadzornika
 10.Glasovanje (nastavak)
  10.1.Pakistan: zakoni o bogohuljenju (glasovanje)
  10.2.Srbija: slučaj optuženog ratnog zločinca Šešelja (glasovanje)
  10.3.Irak: otmica i zlostavljanje žena (glasovanje)
  10.4.Odluka o neulaganju prigovora na delegirani akt: privremeni sustav djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih troškova Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja (glasovanje)
  10.5.Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. (glasovanje)
  10.6.Smjernice Komisije za procjenu učinka (glasovanje)
  10.7.25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta (glasovanje)
  10.8.Jedinstveno digitalno tržište (glasovanje)
  10.9.Neishranjenost djece u zemljama u razvoju (glasovanje)
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore

- Uspostava vize za privremeni boravak i izmjena Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te uredbi (EZ) br. 562/2006 i (EZ) br. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: DEVE, CULT, AFET.


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Preporuka za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. svibnja 1997. sastavljenoj na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Preporuka za odluku Vijeća u pogledu pristupanja Hrvatske Konvenciji od 29. svibnja 2000. utvrđenoj od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i njezinom Protokolu od 16. listopada 2001. (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije o spolnom odgoju (B8-0229/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nejednakosti u plaćama između žena i muškaraca (B8-0230/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o rasprostranjenosti pojave vabljenja maloljetnika (tzv. grooming) i o zaštiti maloljetnih korisnika društvenih mreža (B8-0231/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ugroženim vrstama (B8-0232/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o prisutnosti nitrata u povrću i posljedicama toga za zdravlje (B8-0233/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kršenju propisa o prijevozu životinja (B8-0234/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o stvaranju jedinstvenog europskog sustava za pristup nastavničkoj profesiji, za cjeloživotno obrazovanje i ocjenjivanje uspješnosti (B8-0235/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o izmjeni Uredbe (EU) br. 517/2014 od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i/ili Komunikacije Komisije (2014/C 153/07) od 21. svibnja 2014. (B8-0236/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o sastavljanju uredbe o igrama na sreću na europskoj razini (B8-0237/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o tumoru glave i vrata (B8-0238/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zabrani iskorištavanja ležišta plina iz škriljevca primjenom postupka hidrauličkog lomljenja (B8-0239/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel Olaf Stuger. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti između Europske unije i Kanade u okviru Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) (B8-0240/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o zabrani nošenja burke na javnom mjestu (B8-0241/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o povećanju stope nezaposlenosti mladih u Italiji (B8-0242/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o celijakiji i njezinim rizicima za žensku plodnost i trudnoću (B8-0243/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o osnivanju kriznoga fonda za očuvanje europske arhitektonske baštine: slučaj mosta u gradu Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o smrtnim slučajevima na radu u Italiji (B8-0245/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o etičkoj ekonomiji i etičkom financiranju (B8-0247/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o rasipanju hrane (B8-0250/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o donošenju europske uredbe o igrama na sreću radi sprečavanja ovisnosti o igrama na sreću (B8-0254/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ruskom embargu i šteti za europski sektor goveđeg mesa (B8-0255/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ruskom embargu i rizicima za djelotvornost pričuve za krizna stanja (B8-0256/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

BUDG

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zahtijevanju pravde za europske žrtve talidomida (B8-0257/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o otmicama maloljetne djece na međunarodnoj razini (B8-0258/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o mjerama potpore za uzgoj duhana u Italiji, a posebno u regiji Veneto (B8-0259/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o novom izbijanju influence ptica u Europi (B8-0260/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o jesenskim gospodarskim prognozama i novim rizicima za europodručje (B8-0261/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o strategiji oživljavanja gospodarstva europodručja (B8-0262/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja i opasnostima za europski socijalni model (B8-0263/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ograničavanju izbora izvora energije koje je nametnuto španjolskim kućanstvima (B8-0264/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ujednačavanju nacionalnog zakonodavstva o internetskoj prodaji lijekova (B8-0266/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

IMCO

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o mogućoj štetnosti zračenja bežične tehnologije za zdravlje (B8-0267/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o očuvanju gospodarske stabilnosti država članica od financijske volatilnosti te zaštiti javnih financija od ocjena agencija za kreditni rejting (B8-0268/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o genetički modificiranom kukuruzu NK 603: aktivacija zaštitne klauzule (B8-0269/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o eksponencijalnom povećanju broja terorističkih napada u cijelom svijetu (B8-0270/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o šteti koju prouzročuju europski građani zloupotrebom antibiotika (B8-0271/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o porastu broja internetskih prijevara s hranom u Europi (B8-0272/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o usklađivanju nacionalnih zakonodavstava o ograničenjima upotrebe gotovine u poslovnim transakcijama među državama članicama (B8-0274/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o ujednačavanju kriterija za odobrenje aktivnih tvari koje se upotrebljavaju za poljoprivredno-prehrambene proizvode u državama članicama (B8-0275/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zlouporabi parkirnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom (B8-0276/2014)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL


4. Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000082/2014) koje je postavila Iskra Mihaylova, u ime Odbora REGI, Komisiji: Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. - 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Rasprava je održana 24. studenog 2014. (točka 17 zapisnika od 24.11.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas i Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić i Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos i Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson i Mirosław Piotrowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil i Iuliu Winkler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika od 27.11.2014.


5. Smjernice Komisije za procjenu učinka (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Smjernice Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP))

Rasprava je održana 24. studenog 2014. (točka 19 zapisnika od 24.11.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka i Nadine Morano, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o reviziji smjernica Komisije za test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća (test MSP) (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim i Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o reviziji smjernica Komisije za procjenu učinka i ulozi testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća (test MSP) (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto i Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o reviziji smjernica Komisije za procjenu učinka i ulozi testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala i Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o reviziji smjernica Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann i Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o reviziji smjernica Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong i João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o smjernicama Komisije za procjenu učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 27.11.2014.


6. Neishranjenost djece u zemljama u razvoju (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000083/2014) koje je postavio Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Neishranjenost djece u zemljama u razvoju (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan obrazložio je pitanje.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Anna Záborská, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dawid Bohdan Jackiewicz, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, nezavisni zastupnik, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues i Brian Hayes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira i Liisa Jaakonsaari.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena podošenjem prijedloga rezolucije na temelju članka 128. stavka 5.:

- Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o pothranjenosti i neishranjenosti djece u zemljama u razvoju (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 27.11.2014.


7. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 4. zapisnika od 25.11.2014.).


7.1. Pakistan: zakoni o bogohuljenju

Prijedlozi rezolucija B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Jeroen Lenaers predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorio je Pavel Svoboda, u ime kluba EPP.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAȘCU
potpredsjednik

Govorili su: Amjad Bashir, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Pavelu Svobodi, koji je na pitanje odgovorio, Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Sajjad Karim i Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, nezavisni zastupnik, Lars Adaktusson, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir i Aymeric Chauprade.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica i Constance Le Grip.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 27.11.2014.


7.2. Srbija: slučaj optuženog ratnog zločinca Šešelja

Prijedlozi rezolucija B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat i Andrej Plenković predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić i Cristian Dan Preda.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 27.11.2014.


7.3. Irak: otmica i zlostavljanje žena

Prijedlozi rezolucija B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy i Tunne Kelam predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Edouard Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, nezavisni zastupnik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Giulia Moi.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 27.11.2014.


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji (glasovanje)

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji (članak 119. Poslovnika) B8-0249/2014

(Potrebna kvalificirana većina i dvije trećine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZA IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA

Odbijeno

Govorili su:

Gerard Batten o korištenju natpisa u vijećnici.


9. Imenovanje europskog nadzornika za zaštitu podataka i pomoćnika nadzornika

Predsjednik je izjavio da je, u skladu s člankom 42. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000., Konferencija predsjednika na sastanku 27. studenog 2014. nakon rasprava u Odboru LIBE podržala zajedničku odluku Parlamenta i Vijeća o imenovanju Giovannija Buttarelllija na mjesto europskog nadzornika za zaštitu podataka i Wojciecha Rafała Wiewiórowskog na mjesto njegova pomoćnika.

Predsjednik će potpisati odluku o imenovanju zajedno s predsjednikom Vijeća.


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

10. Glasovanje (nastavak)

10.1. Pakistan: zakoni o bogohuljenju (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0289/2014

(koji zamjenjujeB8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 i B8-0302/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić u ime kluba PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella i Elena Valenciano Martínez-Orozco u ime kluba S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Jozo Radoš u ime kluba ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala u ime kluba Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea i Rolandas Paksas u ime kluba EFDD

Usvojen (P8_TA(2014)0064)

(Prijedlog rezolucije B8-0298/2014 se ne razmatra.)


10.2. Srbija: slučaj optuženog ratnog zločinca Šešelja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0292/2014

(koji zamjenjuje B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić i Tadeusz Zwiefka u ime kluba PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche i Elena Valenciano Martínez-Orozco u ime kluba S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ilhan Kyuchyuk u ime kluba ALDE,
Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala i Klaus Buchner u ime kluba Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao u ime kluba EFDD.

Usvojen (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: otmica i zlostavljanje žena (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0295/2014

(koji zamjenjujeB8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 i B8-0308/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić u ime kluba PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică i Eva Kaili u ime kluba S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Ivan Jakovčić u ime kluba ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer i Davor Škrlec u ime kluba Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao u ime kluba EFDD.

Usvojen (P8_TA(2014)0066)

(Prijedlog rezolucije B8-0305/2014 se ne razmatra.)


10.4. Odluka o neulaganju prigovora na delegirani akt: privremeni sustav djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih troškova Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja (glasovanje)

Preporuka o odluci Europskog parlamenta od 27. studenog 2014., predložena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. listopada 2014. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - Odbor ECON - Izvjestiteljica: Elisa Ferreira

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PREPORUKA O ODLUCI

Usvojen (P8_TA(2014)0067)


10.5. Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. (glasovanje)

Rasprava je održana 24. studenog 2014. (točka 17. zapisnika od 24.11.2014.).

Prijedlozi rezolucije najavljeni su 27. studenog 2014. (točka 3 zapisnika od 27.11.2014.).

Prijedlozi rezolucija B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0278/2014

(koji zamjenjuje B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureşan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver i Daniel Buda u ime kluba PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan i Julie Ward u ime kluba S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić i Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel i Urmas Paet u ime kluba ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis i Kostas Chrysogonos u ime kluba GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor i Ernest Maragall u ime kluba Verts/ALE,
Rosa D'Amato u ime kluba EFDD.

Usvojen (P8_TA(2014)0068)


10.6. Smjernice Komisije za procjenu učinka (glasovanje)

Rasprava je održana 24. studenog 2014. (točka 19. zapisnika od 24.11.2014.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 27. studenog 2014. (točka 4. zapisnika od 27.11.2014.).

Prijedlozi rezolucija B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0311/2014

(koji zamjenjujeB8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 i B8-0316/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Markus Pieper u ime kluba PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu i Vilija Blinkevičiūtė u ime kluba S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim i Anthea McIntyre u ime kluba ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada i António Marinho e Pinto u ime kluba ALDE,
Dennis de Jong u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P8_TA(2014)0069)

(Prijedlog rezolucije B8-0314/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Pavel Telička predložio je usmeni amandman na stavak 11. koji je prihvaćen.


10.7. 25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0285/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0070)


10.8. Jedinstveno digitalno tržište (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0286/2014, B8-0287/2014 i B8-0288/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0286/2014

Usvojen (P8_TA(2014)0071)

(Prijedlozi rezolucija B8-0287/2014 i B8-0288/2014 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Evelyne Gebhardt koja je uputila na grešku u listama za glasovanje Kluba zastupnika S&D-a u vezi s amandmanom 19.


10.9. Neishranjenost djece u zemljama u razvoju (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0253/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0072)


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini i Bruno Gollnisch

Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan i Peter Jahr

25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr i Seán Kelly

Jedinstveno digitalno tržište - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler i Seán Kelly

Neishranjenost djece u zemljama u razvoju - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly i Marc Tarabella.

°
° ° °

Govorio je Seán Kelly o redoslijedu glasovanja o amandmanima tijekom glasovanja o zajedničkom prijedlogu rezolucije RC-B8-0311/2014 (Predsjednik mu o tom pitanju daje dodatna objašnjenja).


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 15. do 18. prosinca 2014.


16. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:30 sati.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti