Index 
Jegyzőkönyv
PDF 237kWORD 197k
2014. november 27., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban (vita)
 7.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
7.1.Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények
  
7.2.Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye
  
7.3.Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód
 8.Szavazások órája
  
8.1.Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben (szavazás)
 9.Az európai adatvédelmi biztos és helyettese kinevezése
 10.Szavazások órája (folytatás)
  
10.1.Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (szavazás)
  
10.2.Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (szavazás)
  
10.3.Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (szavazás)
  
10.4.A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről (szavazás)
  
10.5.Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (szavazás)
  
10.6.A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (szavazás)
  
10.7.A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója (szavazás)
  
10.8.Egységes digitális piac (szavazás)
  
10.9.A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban (szavazás)
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülések időpontja
 16.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása

- A schengeni körutazói vízum létrehozása és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, valamint az 562/2006/EK és a 767/2008/EK rendelet módosítása (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
utalva illetékes: LIBE
vélemény: DEVE, CULT, AFET.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

utalva

illetékes :

INTA

- Ajánlás Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Ajánlás Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Egészségügyi Világszervezet szexuális nevelésről szóló dokumentumáról (B8-0229/2014)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a férfiak és nők közötti bérkülönbségekről (B8-0230/2014)

utalva

illetékes :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „grooming” terjedéséről és a közösségi hálózatok kiskorú használóinak védelméről (B8-0231/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kihalással fenyegetett fajokról (B8-0232/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nitrátok zöldségekben való előfordulásáról és annak az egészségre kifejtett hatásáról (B8-0233/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az állatok szállítására vonatkozó előírások megsértéséről (B8-0234/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a pedagógus szakmába való belépés, az élethosszig tartó tanulás és a teljesítményértékelés egységes európai rendszerének létrehozásáról (B8-0235/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet és/vagy a 2014. május 21-i (2014/C 153/07) bizottsági közlemény módosításáról (B8-0236/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szerencsejátékokra irányuló európai uniós rendelet kidolgozásáról (B8-0237/2014)

utalva

illetékes :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fej-nyaki daganatos betegségekről (B8-0238/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a palagázkészletek masszív hidraulikus rétegrepesztéssel történő kitermelésének betiltásáról (B8-0239/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel és Olaf Stuger. Állásfoglalásra irányuló indítvány az átláthatóság hiányáról az Európai Unió és Kanada közti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás kapcsán (B8-0240/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel és Mylène Troszczynski. Állásfoglalásra irányuló indítvány az arcot is elfedő muzulmán viselet nyilvános helyeken való viselésének tilalmáról (B8-0241/2014)

utalva

illetékes :

FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ifjúsági munkanélküliségi ráta növekedéséről Olaszországban (B8-0242/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lisztérzékenységről és annak a női termékenységgel és a terhességgel kapcsolatos veszélyeiről (B8-0243/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy vészalap létrehozásáról az európai építészeti örökség megóvása érdekében: a Bassano del Grappa-i híd esete (B8-0244/2014)

utalva

illetékes :

CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a halálos kimenetelű munkahelyi balesetekről Olaszországban (B8-0245/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

- Nicola Caputo. Állásfoglalásra irányuló indítvány az etikus gazdaságról és pénzvilágról (B8-0247/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Nicola Caputo. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszerforrások pazarlásáról (B8-0250/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kóros játékszenvedély megelőzése érdekében a szerencsejátékokra irányuló európai uniós rendelet kidolgozásáról (B8-0254/2014)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az orosz embargóról és az európai marhahúságazatnak okozott károkról (B8-0255/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Oroszország által elrendelt embargóról és a válságalap működésére gyakorolt kockázatokról (B8-0256/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

BUDG

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a talidomid európai áldozatai számára való igazságszolgáltatásra irányuló kérelemről (B8-0257/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyermekek jogellenes külföldre viteléről (B8-0258/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi – és különösen a venetói – dohánytermesztés támogatására irányuló intézkedésekről (B8-0259/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a madárinfluenza újbóli kitöréséről Európában (B8-0260/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az őszi gazdasági előrejelzésekről és az euróövezetet fenyegető újabb kockázatokról (B8-0261/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az euróövezet gazdaságának fellendítésére irányuló stratégiáról (B8-0262/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről és az európai szociális modellre jelentett veszélyekről (B8-0263/2014)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a spanyol háztartásoknak az energiaforrás megválasztásában való korlátozásáról (B8-0264/2014)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyógyszerek internetes forgalmazására vonatkozó nemzeti rendelkezések egységesítéséről (B8-0266/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO

- Nicola Caputo. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Wi-Fi hálózatok sugárzásának lehetséges káros hatásáról (B8-0267/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tagállamok gazdasági stabilitásának megóvásáról a pénzügyi volatilitásról és az állami költségvetés megvédéséről a hitelminősítő intézetek besorolásától (B8-0268/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a genetikailag módosított NK 603 kukoricáról: a védzáradék aktiválása (B8-0269/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a terrortámadások számának exponenciális növekedéséről világszerte (B8-0270/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgárok mértéktelen antibiotikum-használata által okozott károkról (B8-0271/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszerekkel kapcsolatos internetes csalások növekvő számáról Európában (B8-0272/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tagállamok közötti kereskedelmi ügyletekben a készpénzhasználat korlátozásáról szóló nemzeti jogszabályok összehangolásáról (B8-0274/2014)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalásra irányuló indítvány az agrár-élelmiszeripari termékek előállításához használt hatóanyagok engedélyezésére vonatkozó kritériumok tagállamok általi összehangolásáról (B8-0275/2014)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élők részére fenntartott parkolóhelyekkel kapcsolatos visszaélésekről (B8-0276/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

EMPL


4. Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000082/2014) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Késedelem a 2014-2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas és Derek Vaughan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos és Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson és Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil és Iuliu Winkler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


5. A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (2014/2967(RSP))

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 19. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka és Nadine Morano, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről 2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim és Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong és João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójáról (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


6. A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000083/2014) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gyermekek alultápláltságáról a fejlődő országokban (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan kifejti a kérdést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dawid Bohdan Jackiewicz, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, független, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues és Brian Hayes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita végén, az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a gyermekek alultápláltságáról és hiányos táplálkozásáról a fejlődő országokban (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


7. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2014.11.25-i jegyzőkönyv, 4. pont .)


7.1. Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 és B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová és Jeroen Lenaers előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAȘCU alelnök

Felszólal: Amjad Bashir, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Pavel Svoboda, aki válaszol arra, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim és Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, független, Lars Adaktusson, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir és Aymeric Chauprade.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica és Constance Le Grip.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


7.2. Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 és B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat és Andrej Plenković előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić és Cristian Dan Preda.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


7.3. Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 és B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy és Tunne Kelam előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edouard Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat és Giulia Moi.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben (szavazás)

Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben (az eljárási szabályzat 119. cikke) B8-0249/2014

(Minősített többség és a leadott szavazatok kétharmada szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Gerard Batten, transzparensek elhelyezéséről az ülésteremben.


9. Az európai adatvédelmi biztos és helyettese kinevezése

Az elnök közli, hogy a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete 2014. november 27-i ülésén a LIBE bizottság döntései alapján jóváhagyta, hogy az Európai Parlament és a Tanács közösen kinevezze Giovanni Buttarellit európai adatvédelmi biztosnak és Wojciech Rafał Wiewiórowskit helyettes adatvédelmi biztosnak.

Az elnök a Tanács soros elnökével együtt fogja aláírni a kinevezési határozatot.


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

10. Szavazások órája (folytatás)

10.1. Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 és B8-0302/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0289/2014

(amely a B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 és B8-0302/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0064)

(A B8-0298/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.2. Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 és B8-0307/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0292/2014

(amely a B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 és B8-0307/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić és Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche és Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala és Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 és B8-0308/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0295/2014

(amely a B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 és B8-0308/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini és Ivana Maletić, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică és Eva Kaili, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet és Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0066)

(A B8-0305/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.4. A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről (szavazás)

Az Európai Parlament az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdése értelmében benyújtott 2014. november 27-i határozatra irányuló ajánlása az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON bizottság - Előadó: Elisa Ferreira

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS

Elfogadva (P8_TA(2014)0067)


10.5. Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló javaslatokat 2014. november 27-én jelentették be (2014.11.27-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 és B8-0284/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0278/2014

(amely a B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 és B8-0284/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver és Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0068)


10.6. A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2014. november 27 (2014.11.27-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 és B8-0316/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0311/2014

(amely a B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 és B8-0316/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Ashley Fox, Sajjad Karim és Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada és António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0069)

(A B8-0314/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Pavel Telička szóbeli módosítást javasol a (11) bekezdéshez, melyet elfogadnak.


10.7. A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0285/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0070)


10.8. Egységes digitális piac (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0286/2014, B8-0287/2014 és B8-0288/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0286/2014

Elfogadva (P8_TA(2014)0071)

(A B8-0287/2014 és B8-0288/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Evelyne Gebhardt jelzi, hogy az S&D képviselőcsoport szavazási listája hibás a 19. módosításnál.


10.9. A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0253/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0072)


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini és Bruno Gollnisch

Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan és Peter Jahr

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr és Seán Kelly

Egységes digitális piac - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler és Seán Kelly

A gyermekek alultápláltsága a fejlődő országokban - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly és Marc Tarabella.

°
° ° °

Felszólal: Seán Kelly a módosítások megszavazásának sorrendjéről a közös állásfoglalásra irányuló indítványról RC-B8-0311/2014 szóló szavazás során (Az elnök tájékoztatást ad ezzel kapcsolatban).


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. december 15–18.


16. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat