Rodyklė 
Protokolas
PDF 231kWORD 195k
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 3.Gauti dokumentai
 4.Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Komisijos poveikio vertinimo gairės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse (diskusijos)
 7. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  7.1.Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės
  7.2.Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla
  7.3.Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)
 9.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo skyrimas
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  10.1.Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės (balsavimas)
  10.2.Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla (balsavimas)
  10.3.Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis (balsavimas)
  10.4.Sprendimas neprieštarauti deleguotajam aktui dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos (balsavimas)
  10.5.Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (balsavimas)
  10.6.Komisijos poveikio vertinimo gairės (balsavimas)
  10.7.JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės (balsavimas)
  10.8.Bendroji skaitmeninė rinka (balsavimas)
  10.9.Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse (balsavimas)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

- Kelionių vizos sukūrimas ir dalinis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentų (EB) Nr. 562/2006 ir (EB) Nr. 767/2008 keitimas (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: DEVE, CULT, AFET.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1997m. gegužės 26d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000m. gegužės 29d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir prie jos 2001m. spalio 16d. protokolo (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Pasaulio sveikatos organizacijos dokumento dėl lytinio švietimo (B8-0229/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo (B8-0230/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų viliojimo ir nepilnamečių socialinių tinklų naudotojų apsaugos (B8-0231/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nykstančių rūšių (B8-0232/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daržovėse esančių nitratų ir atitinkamo jų poveikio sveikatai (B8-0233/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų dėl gyvūnų transportavimo pažeidimo (B8-0234/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros Europos galimybių įgyti pedagogo profesiją, tęstinių studijų ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimo (B8-0235/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2014 m. balandžio 16 d. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) 2014 m. gegužės 21 d. Komisijos pranešimo (2014/C 153/07) dalinio keitimo (B8-0236/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos reglamento dėl azartinių lošimų parengimo (B8-0237/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvos ir kaklo auglių (B8-0238/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo eksploatuoti skalūnų dujų telkinius taikant hidraulinio ardymo metodą (B8-0239/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ir Olaf Stuger. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepakankamo derybų dėl išsamaus ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo skaidrumo (B8-0240/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą (B8-0241/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo lygio didėjimo Italijoje (B8-0242/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl celiakijos ir jos grėsmės moters vaisingumui ir nėštumui (B8-0243/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neatidėliotinos pagalbos fondo, skirto Europos architektūrinio paveldo išsaugojimui, sukūrimo: tiltas Bassano del Grappoje (B8-0244/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties atvejų darbo vietoje Italijoje (B8-0245/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiškos ekonominės ir finansinės veiklos (B8-0247/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto išteklių švaistymo (B8-0250/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES reglamento dėl azartinių lošimų, kuriuo siekiama užkirsti kelią patologiniam lošimui, parengimo (B8-0254/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos taikomo embargo ir nuostolių Europos jautienos gamybos sektoriuje (B8-0255/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos (B8-0256/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo užtikrinti teisingumą nuo talidomido nukentėjusiems asmenims Europoje (B8-0257/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio vaikų grobimo (B8-0258/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmų, skirtų Italijos tabako augintojams paremti, ypač Veneto regione (B8-0259/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų paukščių gripo židinių Europoje (B8-0260/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rudens ekonominių prognozių ir naujų pavojų euro zonai (B8-0261/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonomikos atgaivinimo euro zonoje strategijos (B8-0262/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės ir rizikos Europos socialiniam modeliui (B8-0263/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ispanijos namų ūkiams taikomo energijos šaltinių pasirinkimo apribojimo (B8-0264/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių internetinės prekybos vaistais taisyklių suderinimo (B8-0266/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimo belaidžio interneto ryšio (Wi-Fi) kenksmingumo sveikatai (B8-0267/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių ekonominio stabilumo apsaugos nuo finansinio nestabilumo ir viešųjų finansų apsaugos nuo reitingų agentūrų vertinimų (B8-0268/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos Genetiškai modifikuoti kukurūzai NK 603: apsaugos sąlygos taikymas (B8-0269/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visame pasaulyje sparčiai didėjančių terorizmo išpuolių skaičiaus (B8-0270/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalos, kurią sukelia ES piliečiai piktnaudžiaudami antibiotikais (B8-0271/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dažnėjančio internetinio sukčiavimo maisto produktų srityje Europoje (B8-0272/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų dėl grynųjų pinigų kiekio apribojimo, kai tie pinigai naudojami vykdant tarpvalstybinius komercinius sandorius ES, suderinimo (B8-0274/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kriterijų, kurie taikomi suteikiant leidimus naudoti veikliąsias medžiagas, kurias valstybės narės naudoja žemės ūkio ir maisto produktų gamyboje, suvienodinimo (B8-0275/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl piktnaudžiavimo neįgaliesiems skirtomis automobilių stovėjimo vietomis (B8-0276/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL


4. Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000082/2014), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 24 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas ir Derek Vaughan S&D frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson ir Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil ir Iuliu Winkler PPE frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0284/2014).

Balsavimas: 10.5 punktas.


5. Komisijos poveikio vertinimo gairės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Komisijos poveikio vertinimo gairės (2014/2967(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 24 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka ir Nadine Morano PPE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim ir Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong ir João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Balsavimas: 10.6 punktas


6. Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000083/2014), kurį pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu Komisijai: Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan pristatė klausimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Dawid Bohdan Jackiewicz ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer , nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues ir Brian Hayes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalimi baigiant diskusijas buvo pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos:

- Linda McAvan DEVE komiteto vardu – dėl vaikų neprievalgio ir netinkamos mitybos besivystančiose šalyse 2014/2853(RSP) (B8-0253/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.9 punktas.


7.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 4 punktas)


7.1. Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ir B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ir Jeroen Lenaers pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAȘCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Amjad Bashir (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Pavel Svoboda, pastarasis į jį atsakė), Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Sajjad Karim ir Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Amjad Bashir), Gianluca Buonanno , nepriklausomas Parlamento narys, Lars Adaktusson, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir ir Aymeric Chauprade.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica ir Constance Le Grip.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas


7.2. Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ir B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat ir Andrej Plenković pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Epitideios , nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić ir Cristian Dan Preda.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.2 punktas


7.3. Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ir B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Edouard Martin S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand , nepriklausomas Parlamento narys, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ir Giulia Moi.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnis) B8-0249/2014

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 2/3 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

SIŪLYMAS PAREIKŠTI NEPASITIKĖJIMĄ

Atmesta.

Kalbėjo:

Gerard Batten dėl plakatų demonstravimo didžiojoje posėdžių salėje.


9. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo skyrimas

Pirmininkas pranešė, kad, remiantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 42 straipsniu, Pirmininkų sueiga per savo 2014 m. lapkričio 27 d. posėdį, klausimą apsvarsčius LIBE komitetui, patvirtino bendrą Parlamento ir Tarybos Giovanni Buttarelli skyrimą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Wojciecho Rafało Wiewiórowskio skyrimą jo pavaduotoju.

Pirmininkas kartu su dabartiniu Tarybos pirmininku kartu pasirašė sprendimą dėl skyrimo.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

10. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

10.1. Pakistanas: įstatymai dėl šventvagystės (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ir B8-0302/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0289/2014

(keičia B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 ir B8-0302/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0064).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2014 anuliuotas.)


10.2. Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ir B8-0307/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0292/2014

(keičia B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ir B8-0307/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu,
Charles Tannock, Ruža Tomašić ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ir Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu,
Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0065).


10.3. Irakas: moterų grobimas ir netinkamas elgesys su jomis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ir B8-0308/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0295/2014

(keičia B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 ir B8-0308/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică ir Eva Kaili S&D frakcijos vardu,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ir Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu,
Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0066).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2014 anuliuotas.)


10.4. Sprendimas neprieštarauti deleguotajam aktui dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos (balsavimas)

2014 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį, neprieštarauti 2014 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl laikinos įnašų dalinių įmokų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti pereinamuoju laikotarpiu, sistemos (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON komitetas - Pranešėja: Elisa Ferreira

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2014)0067).


10.5. Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. lapkričio 24 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2014 m. lapkričio 27 d. ( 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ir B8-0284/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0278/2014

(keičia B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ir B8-0284/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ir Daniel Buda PPE frakcijos vardu,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ir Julie Ward S&D frakcijos vardu,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu,
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0068).


10.6. Komisijos poveikio vertinimo gairės (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. lapkričio 24 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2014 m. lapkričio 27 d. ( 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 ir B8-0316/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0311/2014

(keičia B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 ir B8-0316/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Markus Pieper PPE frakcijos vardu,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu,
Ashley Fox, Sajjad Karim ir Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada ir António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu,
Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0069).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0314/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Pavel Telička pateikė 11 dalies žodinį pakeitimą ir jis buvo priimtas.


10.7. JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0285/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0070).


10.8. Bendroji skaitmeninė rinka (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0286/2014, B8-0287/2014 ir B8-0288/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0286/2014

Priimta (P8_TA(2014)0071).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0287/2014 ir B8-0288/2014 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Evelyne Gebhardt pranešė apie S&D frakcijos balsavimo sąraše esančią klaidą dėl 19 pakeitimo.


10.9. Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0253/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0072).


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini ir Bruno Gollnisch

Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan ir Peter Jahr

JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr ir Seán Kelly

Bendroji skaitmeninė rinka - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler ir Seán Kelly

Netinkama vaikų mityba besivystančiose šalyse - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly ir Marc Tarabella.

°
° ° °

Kalbėjo Seán Kelly dėl balsavimo dėl pakeitimų tvarkos balsuojant dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0311/2014 ((pirmininkas šiuo klausimu jam pateikė patikslinimų).


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. gruodžio 15–18 d.


16. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Teisinis pranešimas - Privatumo politika