Indiċi 
Minuti
PDF 237kWORD 196k
Il-Ħamis, 27 ta' Novembru 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)
 7.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  7.1.Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija
  7.2.Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj
  7.3.Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
 9.Ħatra tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur
 10.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  10.1.Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija (votazzjoni)
  10.2.Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj (votazzjoni)
  10.3.Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa (votazzjoni)
  10.4.Deċiżjoni li ma ssir l-ebda oġġezzjoni għal att delegat: sistema provviżorja ta' pagamenti fuq il-kontribuzzjonijiet biex ikopru l-infiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni matul il-perjodu provviżorju (votazzjoni)
  10.5.Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (votazzjoni)
  10.6.Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  10.7.Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (votazzjoni)
  10.8.Suq uniku diġitali (votazzjoni)
  10.9.Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati

- L-istabbiliment ta' viża itineranti u emenda tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen u tar-Regolamenti (KE) Nru 562/2006 u (KE) Nru 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
irriferut responsabbli: LIBE
opinjoni: DEVE, CULT, AFET.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

irriferut

responsabbli:

INTA

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Kroazja għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997, imfassla abbażi tal-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Kroazja għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000, imwaqqfa mill-Kunsill skont l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll tagħha tas-16 ta' Ottubru 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblikatas-Senegal u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

irriferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

DEVE, BUDG

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-dokument tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fuq l-edukazzjoni sesswali (B8-0229/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-inugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel (B8-0230/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tixrid tal-"grooming" u dwar il-ħarsien tal-utenti minorenni tan-netwerks soċjali (B8-0231/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

ITRE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ispeċijiet f'riskju ta' estinzjoni (B8-0232/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' nitrati fil-ħxejjex u l-konsegwenzi tagħhom għas-saħħa (B8-0233/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-liġi dwar it-trasport tal-annimali (B8-0234/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' sistema Ewropea unika ta' aċċess għall-professjoni ta' għalliem, taħriġ kontinwu u valutazzjoni tar-rendiment (B8-0235/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-emenda tar-Regolament (UE) Nru 517/2014, tas-16 ta' April 2014, dwar gassijiet fluworurati u/jew tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni (2014/C 153/07) tal-21 ta' Mejju 2014 (B8-0236/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tfassil ta' regolament Ewropew dwar il-logħob tal-azzard (B8-0237/2014)

irriferut

responsabbli:

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tumuri fir-ras u fl-għonq (B8-0238/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-esplojtazzjoni ta' bjar ta' gass tax-shale permezz tal-fratturazzjoni idrawlika (B8-0239/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel u Olaf Stuger. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' trasparenza fil-qafas tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada (B8-0240/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-ilbies tal-velu Iżlamiku sħiħ fl-ispazju pubbliku (B8-0241/2014)

irriferut

responsabbli:

FEMM

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda fir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Italja (B8-0242/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-enteropatija ta' sensittività għall-glutina u r-riskji tagħha għall-fertilità tan-nisa u t-tqala (B8-0243/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' fond ta' emerġenza għall-konservazzjoni tal-wirt Ewropew: il-każ tal-Ponte di Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

irriferut

responsabbli:

CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-imwiet fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Italja (B8-0245/2014)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija u l-attività finanzjarja etika (B8-0247/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħela tar-riżorsi tal-ikel (B8-0250/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' regolament Ewropew dwar il-logħob tal-azzard maħsub biex jipprevjeni l-ludopatija (B8-0254/2014)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-embargo Russu u l-ħsara magħmula lis-settur Ewropew tal-laħam taċ-ċanga (B8-0255/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-embargo ddekretat mir-Russja u r-riskji għall-funzjonament tal-Fond kontra l-kriżi (B8-0256/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

BUDG

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar appell biex issir ġustizzja mal-vittmi Ewropej tat-Thalidomide (B8-0257/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtif ta' minorenni f'livell internazzjonali (B8-0258/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri ta' appoġġ għas-settur tat-tkabbir tat-tabakk fl-Italja u b'mod partikolari fil-Veneto (B8-0259/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar sorsi ġodda ta' tifqigħa tal-influwenza tat-tjur fl-Ewropa (B8-0260/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estimi ekonomiċi tal-ħarifa u r-riskji l-ġodda għaż-żona tal-euro (B8-0261/2014)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija għall-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro (B8-0262/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-TTIP u r-riskji għall-mudell soċjali Ewropew (B8-0263/2014)

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjonidwar ir-restrizzjoni fuq l-għażla tas-sorsi tal-enerġija imposti fuq il-familji Spanjoli (B8-0264/2014)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali rigward il-bejgħ ta' mediċini onlajn (B8-0266/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

IMCO

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsara potenzjali għas-saħħa mill-emissjonijiet tal-WiFi (B8-0267/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-salvagwardja tal-istabbiltà ekonomika tal-Istati Membri mill-volatilità finanzjarja u dwar il-ħarsien tal-finanzi pubbliċi mill-ġudizzji tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni (B8-0268/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja fir-rigward tal-qamħirrum ġenetikament modifikat tal-linja NK 603 (B8-0269/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda esponenzjali fl-attakki terroristiċi mad-dinja kollha (B8-0270/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsara kkawżata mill-abbuż tal-antibijotiċi miċ-ċittadini Ewropej (B8-0271/2014)

irriferut

responsabbli:

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tal-frodi alimentari online fl-Ewropa (B8-0272/2014)

irriferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali fir-rigward ta' limiti stabbiliti għall-użu ta' flus kontanti għat-tranżazzjonijiet kummerċjali bejn l-Istati Membri (B8-0274/2014)

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-kriterji ta' awtorizzazzjoni tal-prinċipji attivi użati għall-produzzjoni agroalimentari min-naħa tal-Istati Membri (B8-0275/2014)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

AGRI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbuż fl-użu tal-parkeġġi riservati għall-persuni b'diżabilità (B8-0276/2014)

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

EMPL


4. Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000082/2014) imressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2014 (punt 17 tal- Minuti ta' 24.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas u Derek Vaughan f'isem il-Grupp S&D, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić u Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE dwar dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos u Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson u Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 2014/2946(RSP) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil u Iuliu Winkler f'isem il-Grupp PPE, dwar id-dewmien fil-ftuħ tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Votazzjoni: punt 10.5 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


5. Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (2014/2967(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2014 (punt 19 tal- Minuti ta' 24.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka u Nadine Morano f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-rwol tat-test tal-SMEs (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim u Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-rwol tat-test tal-SMEs (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u r-rwol tat-test tal-SMEs (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong u João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Votazzjoni: punt 10.6 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


6. Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000083/2014) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-malnutrizzjoni tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Amjad Bashir f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer Membru mhux affiljat, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues u Brian Hayes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira u Liisa Jaakonsaari.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa, abbażi tal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċeura, bħala konklużjoni tad-dibattitu:

- Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar in-nutrizzjoni insuffiċjenti u n-nutrizzjoni ħażina tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


7. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 4 tal- Minuti ta' 25.11.2014.)


7.1. Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 u B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová u Jeroen Lenaers ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAȘCU
Viċi President

Interventi ta': Amjad Bashir, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Pavel Svoboda, li wieġeb, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Sajjad Karim u Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Amjad Bashir, Gianluca Buonanno Membru mhux affiljat, Lars Adaktusson, Ana Gomes, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir u Aymeric Chauprade.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica u Constance Le Grip.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


7.2. Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 u B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat u Andrej Plenković ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić u Cristian Dan Preda.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


7.3. Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 u B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy u Tunne Kelam ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Edouard Martin f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand Membru mhux affiljat, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat u Giulia Moi.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea (Artikolu 119 tar-Regoli ta' Proċedura) B8-0249/2014

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 2/3 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI TA' ĊENSURA

Rifjut

Interventi

Gerard Batten, dwar il-wiri ta' strixxuni fl-emiċiklu.


9. Ħatra tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Assistent Kontrollur

Il-President għarraf li, skont l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000, il-Konferenza tal-Presidenti approvat, fil-laqgħa tagħha tas-27 ta' Novembru 2014, u b'segwitu għad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat LIBE, il-ħatra konġunta mill-Parlament u mill-Kunsill ta' Giovanni Buttarelli, bħala Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u ta' Wojciech Rafał Wiewiórowski, bħala Assistent Kontrollu.

Il-President se jipproċedi bl-iffirmar tad-deċiżjoni tal-ħatra konġuntament mal-President fil-kariga tal-Kunsill.


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

10. Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)

10.1. Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 u B8-0302/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0289/2014

(flok B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 u B8-0302/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella u Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet u Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD

Adozzjoni (P8_TA(2014)0064)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2014 iddekadiet.)


10.2. Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 u B8-0307/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0292/2014

(flok B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 u B8-0307/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche u Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet u Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE,
Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala u Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD

Adozzjoni (P8_TA(2014)0065)


10.3. Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 u B8-0308/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0295/2014

(flok B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 u B8-0308/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică u Eva Kaili f'isem il-Grupp S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet u Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer u Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD

Adozzjoni (P8_TA(2014)0066)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0305/2014 iddekadiet.)


10.4. Deċiżjoni li ma ssir l-ebda oġġezzjoni għal att delegat: sistema provviżorja ta' pagamenti fuq il-kontribuzzjonijiet biex ikopru l-infiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni matul il-perjodu provviżorju (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Novembru 2014, imressqa skont l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, li ma ssir l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ottubru 2014 dwar is-sistema provviżorja ta’ pagamenti fuq il-kontribuzzjonijiet biex ikopru l-infiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni matul il-perjodu provviżorju (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - Kumitat ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0067)


10.5. Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2014 (punt 17 tal- Minuti ta' 24.11.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 27 ta' Novembru 2014 (punt 3 tal- Minuti ta' 27.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 u B8-0284/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0278/2014

(flok B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 u B8-0284/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver u Daniel Buda f'isem il-Grupp PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel u Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor u Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD

Adozzjoni (P8_TA(2014)0068)


10.6. Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2014 (punt 19 tal- Minuti ta' 24.11.2014).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 27 ta' Novembru 2014 (punt 4 tal- Minuti ta' 27.11.2014).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 u B8-0316/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0311/2014

(flok B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 u B8-0316/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim u Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada u António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE,
Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adozzjoni (P8_TA(2014)0069)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0314/2014 iddekadiet.)

Interventi

Pavel Telička ppropona emenda orali għall-paragrafu 11, li ġiet aċċettata.


10.7. Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0285/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0070)


10.8. Suq uniku diġitali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0286/2014, B8-0287/2014 u B8-0288/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0286/2014

Adozzjoni (P8_TA(2014)0071)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0287/2014 u B8-0288/2014 iddekadew.)

Interventi

Evelyne Gebhardt, biex tiġbed l-attenzjoni għal żball fil-listi tal-votazzjoni tal-Grupp S&D rigward l-emenda 19.


10.9. Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0253/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0072)


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini u Bruno Gollnisch

Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan u Peter Jahr

Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr u Seán Kelly

Suq uniku diġitali - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler u Seán Kelly

Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly u Marc Tarabella.

°
° ° °

Intervent ta': Seán Kelly dwar l-ordni tal-votazzjoni tal-emendi waqt il-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0311/2014 (il-President ipprovdilu kjarifiki f'dan ir-rigward).


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 15 sad-data 18 ta' Diċembru 2014.


16. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza