Index 
Proces-verbal
PDF 229kWORD 198k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Decizii privind anumite documente
 3.Depunere de documente
 4.Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Orientările Comisiei privind evaluările de impact (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 7.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
7.1.Pakistan: legile referitoare la blasfemie
  
7.2.Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat
  
7.3.Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora
 8.Votare
  
8.1.Moțiune de cenzură împotriva Comisiei (vot)
 9.Numirea Șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Pakistan: legile referitoare la blasfemie (vot)
  
10.2.Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (vot)
  
10.3.Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (vot)
  
10.4.Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii (vot)
  
10.5.Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (vot)
  
10.6.Orientările Comisiei privind evaluările de impact (vot)
  
10.7.A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (vot)
  
10.8.Piața unică digitală (vot)
  
10.9.Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (vot)
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

- Instituirea vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: DEVE, CULT, AFET.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera(c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la protocolul din 16 octombrie 2001 la aceasta (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la documentul privind educația sexuală al Organizației Mondiale a Sănătății (B8-0229/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la diferențele de remunerare între femei și bărbați (B8-0230/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea fenomenului de „grooming” (ademenire a minorilor) și protecția utilizatorilor minori ai rețelelor de socializare (B8-0231/2014)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la speciile pe cale de dispariție (B8-0232/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la prezența nitraților în verdețuri și la consecințele sale în ceea ce privește sănătatea (B8-0233/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la încălcarea legislației privind transportul de animale (B8-0234/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui sistem european unic de acces la profesia de cadru didactic, de formare continuă și de evaluare a performanțelor (B8-0235/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la modificarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate și/sau a Comunicării 2014/C 153/07 a Comisiei din 21 mai 2014 (B8-0236/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unui regulament european privind jocurile de noroc (B8-0237/2014)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tumorile capului și gâtului (B8-0238/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea exploatării zăcămintelor de gaze de șist prin metoda fracturării hidraulice (B8-0239/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel Olaf Stuger. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență din cadrul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Uniunea Europeană și Canada (B8-0240/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea purtării vălului islamic integral în spațiul public (B8-0241/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la rata șomajului în rândul tinerilor în Italia (B8-0242/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la boala celiacă și riscurile acesteia pentru fertilitatea femeilor și sarcină (B8-0243/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la un fond de urgență pentru prezervarea patrimoniului arhitectural european: cazul podului din Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la accidentele de muncă mortale în Italia (B8-0245/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la economia și finanțele etice (B8-0247/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la risipa de resurse alimentare (B8-0250/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unui regulament european privind jocurile de noroc având ca scop prevenirea ludopatiei (B8-0254/2014)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la embargoul impus de Rusia și prejudiciile suferite de sectorul european al cărnii de vită (B8-0255/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la embargoul impus de Rusia și riscurile pentru eficacitatea fondului anticriză (B8-0256/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la justiția care trebuie făcută pentru victimele europene ale thalidomidei (B8-0257/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răpirea minorilor la nivel internațional (B8-0258/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea cultivării tutunului în Italia și îndeosebi în regiunea Veneto (B8-0259/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la noile focare de gripă aviară în Europa (B8-0260/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la estimările economice de toamnă și la noile riscuri pentru zona euro (B8-0261/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la strategia pentru redresarea economică a zonei euro (B8-0262/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la TTIP și riscurile pentru modelul social european (B8-0263/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la obligația privind alegerea surselor de energie impusă familiilor spaniole (B8-0264/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la omogenizarea reglementărilor naționale privind comercializarea medicamentelor online (B8-0266/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

IMCO

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la posibilele efecte nocive pentru sănătate ale emisiilor WiFi (B8-0267/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea stabilității economice a statelor membre de volatilitatea financiară și a finanțelor publice de evaluările agențiilor de rating (B8-0268/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la porumbul modificat genetic NK 603: declanșarea clauzei de salvgardare (B8-0269/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea exponențială a atacurilor teroriste în întreaga lume (B8-0270/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pagubele provocate de abuzul de antibiotice din partea cetățenilor europeni (B8-0271/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intensificarea fraudelor alimentare on-line în Europa (B8-0272/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea dispozițiilor de drept intern privind limitele impuse pentru utilizarea de numerar în tranzacțiile comerciale dintre statele membre (B8-0274/2014)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la uniformizarea criteriilor de autorizare a substanțelor active utilizate de statele membre pentru produsele agroalimentare (B8-0275/2014)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap (B8-0276/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL


4. Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000082/2014) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, Comisiei: Intârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020(2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 17 al PV din 24.11.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas și Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson și Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil și Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE, referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Vot: punctul 10.5 al PV din 27.11.2014.


5. Orientările Comisiei privind evaluările de impact (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Orientările Comisiei privind evaluările de impact (2014/2967(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 19 al PV din 24.11.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka și Nadine Morano, în numele Grupului PPE, referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei referitoare la evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim și Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei pentru evaluările de impact (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong și João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la orientările Comisiei privind evaluările de impact (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Vot: punctul 10.6 al PV din 27.11.2014.


6. Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000083/2014) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Amjad Bashir, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, neafiliat, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues și Brian Hayes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira și Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

- Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la malnutriția și subnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare în încheierea dezbaterii (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 27.11.2014.


7. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 4 al PV din 25.11.2014.)


7.1. Pakistan: legile referitoare la blasfemie

Propuneri de rezoluții B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 și B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová și Jeroen Lenaers au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAȘCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Amjad Bashir, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Pavel Svoboda, care a răspuns, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim și Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, neafiliat, Lars Adaktusson, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir și Aymeric Chauprade.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica și Constance Le Grip.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 27.11.2014.


7.2. Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat

Propuneri de rezoluții B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 și B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat și Andrej Plenković au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Georgios Epitideios, neafiliat, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić și Cristian Dan Preda.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 27.11.2014.


7.3. Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora

Propuneri de rezoluții B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 și B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, neafiliat, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat și Giulia Moi.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 27.11.2014.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Moțiune de cenzură împotriva Comisiei (vot)

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei (articolul 119 din Regulamentul de procedură) (B8-0249/2014)

(Majoritate calificată și 2/3 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

MOȚIUNE DE CENZURĂ

Respinsă

Intervenții

Gerard Batten, privind instalarea de bannere în hemiciclu.


9. Numirea Șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia

Președintele a comunicat că, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 18 decembrie 2000, Conferința președinților, în cadrul reuniunii sale din 27 noiembrie 2014, și în urma deliberărilor Comisiei LIBE, a aprobat numirea comună de către Parlamentul European și Consiliu a lui Giovanni Buttarelli ca Șef al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a lui Wojciech Rafał Wiewiórowski, ca adjunct al său.

Președintele va proceda la semnarea deciziei de numire împreună cu Președintele în exercițiu al Consiliului.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

10. Votare (continuare)

10.1. Pakistan: legile referitoare la blasfemie (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 și B8-0302/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0289/2014

(care înlocuiește B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 și B8-0302/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0064).

(Propunerea de rezoluție B8-0298/2014 a devenit caducă.)


10.2. Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 și B8-0307/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0292/2014

(care înlocuiește B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 și B8-0307/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić și Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE,
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala și Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0065).


10.3. Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 și B8-0308/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0295/2014

(care înlocuiește B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 și B8-0308/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică și Eva Kaili, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0066).

(Propunerea de rezoluție B8-0305/2014 a devenit caducă.)


10.4. Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii (vot)

Recomandare de decizie a Parlamentului European din 27 noiembrie 2014, depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 8 octombrie 2014 privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - ECON - Raportoare: Elisa Ferreira

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

RECOMANDARE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2014)0067)


10.5. Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (vot)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 17 al PV din 24.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 noiembrie 2014 (punctul 3 al PV din 27.11.2014).

Propuneri de rezoluții B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 și B8-0284/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0278/2014

(care înlocuiește B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 și B8-0284/2014):

depusă de următorii deputați:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver și Daniel Buda, în numele Grupului PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan și Julie Ward, în numele Grupului S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE,
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0068).


10.6. Orientările Comisiei privind evaluările de impact (vot)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 19 al PV din 24.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 noiembrie 2014 (punctul 4 al PV din 27.11.2014).

Propuneri de rezoluții B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 și B8-0316/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0311/2014

(care înlocuiește B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 și B8-0316/2014):

depusă de următorii deputați:

Markus Pieper, în numele Grupului PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim și Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada și António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE,
Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P8_TA(2014)0069)

(Propunerea de rezoluție B8-0314/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Pavel Telička a propus un amendament oral la punctul 11, care a fost reținut.


10.7. A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (vot)

Propunere de rezoluție B8-0285/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0070)


10.8. Piața unică digitală (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0286/2014, B8-0287/2014 și B8-0288/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0286/2014

Adoptat (P8_TA(2014)0071)

(Propunerile de rezoluții B8-0287/2014 și B8-0288/2014 au devenit caduce.)

Intervenții

Evelyne Gebhardt, pentru a semnala o eroare pe lista de vot a Grupului S&D în ce privește amendamentul 19.


10.9. Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare (vot)

Propunere de rezoluție B8-0253/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0072).


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini și Bruno Gollnisch

Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan și Peter Jahr

A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr și Seán Kelly

Piața unică digitală - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler și Seán Kelly

Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly și Marc Tarabella.

°
° ° °

A intervenit Seán Kelly privind ordinea votării amendamentelor la votarea propunerii comune de rezoluție RC-B8-0311/2014 (Președintele a oferit clarificări în acest sens).


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 15 decembrie 2014 şi 18 decembrie 2014.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate