Kazalo 
Zapisnik
PDF 225kWORD 189k
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih
 3.Predložitev dokumentov
 4.Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (vloženi predlogi resolucij)
 5.Smernice Komisije za oceno učinka (vloženi predlogi resolucij)
 6.Podhranjenost otrok v državah v razvoju (razprava)
 7.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
7.1.Pakistanski zakoni proti bogokletstvu
  
7.2.Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja
  
7.3.Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Predlog nezaupnice Evropski komisiji (glasovanje)
 9.Imenovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
10.1.Pakistanski zakoni proti bogokletstvu (glasovanje)
  
10.2.Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (glasovanje)
  
10.3.Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (glasovanje)
  
10.4.Sklep o nenasprotovanju delegiranemu aktu: prehodni sistem obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju(glasovanje)
  
10.5.Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (glasovanje)
  
10.6.Smernice Komisije za oceno učinka (glasovanje)
  
10.7.25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah (glasovanje)
  
10.8.Digitalni enotni trg (glasovanje)
  
10.9.Podhranjenost otrok v državah v razvoju (glasovanje)
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore

- Popotniški vizum ter sprememba Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: DEVE, CULT, AFET.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29.maja2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne16.oktobra2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije o spolni vzgoji (B8-0229/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o neenakosti plač pri ženskah in moških (B8-0230/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razširjenosti navezovanja stikov z otroki za spolne namene in zaščiti mladoletnih uporabnikov družbenih omrežij (B8-0231/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ogroženih vrstah (B8-0232/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prisotnosti nitratov v zelenjavi in posledicah za zdravje (B8-0233/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kršenju predpisov o prevozu živali (B8-0234/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju enotnega evropskega sistema za dostop do učiteljskega poklica, stalno izobraževanje in ocenjevanje uspešnosti (B8-0235/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spremembi Uredbe(EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in/ali obvestila Komisije (2014/C 153/07) z dne 21. maja 2014 (B8-0236/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju evropske uredbe o igrah na srečo (B8-0237/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku glave in vratu (B8-0238/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi izkoriščanja zemeljskega plina iz skrilavca s hidravličnim lomljenjem (B8-0239/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel in Olaf Stuger. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (B8-0240/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o prepovedi nošenja muslimanskega pokrivala za zakrivanje obraza v javnosti (B8-0241/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zvišanju stopnje brezposelnosti mladih v Italiji (B8-0242/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o celiakiji in z njo povezanem tveganju za rodnost in nosečnost (B8-0243/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ustanovitvi kriznega sklada za ohranitev evropske arhitektonske dediščine: primer mostu v kraju Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtnih žrtvah na delu v Italiji (B8-0245/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o etičnem gospodarstvu in financah (B8-0247/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o plytvaní potravinovými zdrojmi (B8-0250/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju evropske ureditve iger na srečo, da bi se preprečila odvisnost od njih (B8-0254/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ruskem embargu in škodi za evropski sektor govejega mesa (B8-0255/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ruski prepovedi uvoza in tveganjih za delovanje kriznega sklada (B8-0256/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zahtevi pravice za evropske žrtve zdravila Talidomide (B8-0257/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o mednarodnih ugrabitvah otrok (B8-0258/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpornih ukrepih za pridelavo tobaka v Italiji, zlasti v Venetu (B8-0259/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novih žariščih ptičje gripe v Evropi (B8-0260/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o jesenskih gospodarskih napovedih in novih tveganjih za euroobmočje (B8-0261/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o strategiji za ponoven zagon gospodarstva euroobmočja (B8-0262/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) in tveganjih za evropski socialni model (B8-0263/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o obvezni izbiri energetskih virov španskih družin (B8-0264/2014)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi nacionalnih ureditev o spletni prodaji zdravil (B8-0266/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o potencialni škodljivosti oddajanja signala WiFi za zdravje (B8-0267/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti gospodarske stabilnosti držav članic pred finančno nestanovitnostjo in zaščiti javnih financ pred ocenami bonitetnih agencij (B8-0268/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o gensko spremenjeni koruzi linije NK 603: uporaba zaščitne klavzule (B8-0269/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izjemnem porastu terorističnih napadov po vsem svetu (B8-0270/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodljivih posledicah zlorabe antibiotikov s strani evropskih državljanov (B8-0271/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o porastu goljufij z živili na spletu v Evropi (B8-0272/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o harmonizaciji nacionalnih predpisov glede omejitev uporabe gotovine v trgovinskih transakcijah med državami članicami (B8-0274/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o poenotenju meril za odobritev aktivnih snovi, ki se v državah članicah uporabljajo za kmetijsko-živilske proizvode (B8-0275/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zlorabah parkirnih prostorov, namenjenih invalidom (B8-0276/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL


4. Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000082/2014), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Razprava je potekala 24. novembra 2014 (točka 17 zapisnika z dne 24.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas in Derek Vaughan v imenu skupine S&D o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson in Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil in Iuliu Winkler v imenu skupine PPE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0284/2014).

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 27.11.2014.


5. Smernice Komisije za oceno učinka (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Smernice Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP))

Razprava je potekala 24. novembra 2014 (točka 19 zapisnika z dne 24.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka in Nadine Morano v imenu skupine PPE o pregledu smernic Komisije za oceno učinka in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim in Anthea McIntyre v imenu skupine ECR o pregledu smernic o oceni učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE o pregledu smernic za oceno učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o reviziji smernic Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D o reviziji smernic Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong in João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL o smernicah Komisije za oceno učinka (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 27.11.2014.


6. Podhranjenost otrok v državah v razvoju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000083/2014), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Podhranjenost otrok v državah v razvoju (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan je predstavila vprašanje.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Amjad Bashir v imenu skupine EFDD, Georg Mayer samostojni poslanec, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues in Brian Hayes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira in Liisa Jaakonsaari.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlog resolucije, predložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Linda McAvan v imenu odbora DEVE o podhranjenosti in nedohranjenosti otrok v državah v razvoju (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 27.11.2014.


7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 4 zapisnika z dne 25.11.2014)


7.1. Pakistanski zakoni proti bogokletstvu

Predlogi resolucij B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 in B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová in Jeroen Lenaers so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredsednik

Govorili so Amjad Bashir, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Pavel Svoboda, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Sajjad Karim in Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Amjad Bashir, Gianluca Buonanno samostojni poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir in Aymeric Chauprade.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica in Constance Le Grip.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 27.11.2014.


7.2. Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja

predlogi resolucij B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat in Andrej Plenković so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Georgios Epitideios samostojni poslanec, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić in Cristian Dan Preda.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 27.11.2014.


7.3. Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi

predlogi resolucij B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 in B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Edouard Martin v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand samostojni poslanec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat in Giulia Moi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 27.11.2014.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Predlog nezaupnice Evropski komisiji (glasovanje)

Predlog nezaupnice Evropski komisiji (člen 119 Poslovnika) B8-0249/2014

(potrebna kvalificirana večina in dve tretjini oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG NEZAUPNICE

Zavrnjeno

Govoril je

Gerard Batten o uporabi opozorilnih sporočil v sejni dvorani.


9. Imenovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pomočnika nadzornika

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št.°45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000, konferenca predsednikov na svoji seji dne 27. novembra 2014 in po razpravi odbora LIBE odobrila imenovanje Giovannija Buttarellija, ki sta ga skupaj predlagala Parlamnet in Svet, za evropskega nadzornika za varstvo podatkov in imenovanje Wojciecha Rafała Wiewiórowskega za pomočnika nadzornika.

Predsednik bo podpisal sklep o imenovanju skupaj s predsedujočim Svetu.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Čas glasovanja (nadaljevanje)

10.1. Pakistanski zakoni proti bogokletstvu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 in B8-0302/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0289/2014

(ki nadomešča B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 in B8-0302/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella in Elena Valenciano v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0064)

(Predlog resolucije B8-0298/2014 je brezpredmeten.)


10.2. Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0292/2014

(ki nadomešča B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche in Elena Valenciano v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE,
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala in Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0065)


10.3. Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 in B8-0308/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0295/2014

(ki nadomešča B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014 in B8-0308/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Giovanni La Via, Michèle Alliot-Marie, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Gabrielius Landsbergis, Davor Ivo Stier, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Lara Comi, Massimiliano Salini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE,
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Edouard Martin, Demetris Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică in Eva Kaili v imenu skupine S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR,
Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE,
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0066)

(Predlog resolucije B8-0305/2014 je brezpredmeten.)


10.4. Sklep o nenasprotovanju delegiranemu aktu: prehodni sistem obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju(glasovanje)

Priporočilo za sklep Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2014, ki je bilo predloženo v skladu s členom 105(6) Poslovnika , da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - odbor ECON - Poročevalka: Elisa Ferreira

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PRIPOROČILO ZA SKLEP

Sprejeto (P8_TA(2014)0067)


10.5. Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (glasovanje)

Razprava je potekala dne 24. novembrA 2014 (točka 17 zapisnika z dne 24.11.2014).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. novembra 2014 (točka 3 zapisnika z dne 27.11.2014).

predlogi resolucij B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 in B8-0284/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0278/2014

(ki nadomešča B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 in B8-0284/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver in Daniel Buda v imenu skupine PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan in Julie Ward v imenu skupine S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel in Urmas Paet v imenu skupine ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE,
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD

Sprejeto (P8_TA(2014)0068)


10.6. Smernice Komisije za oceno učinka (glasovanje)

Razprava je potekala dne 24. novembra 2014 (točka 19 zapisnika z dne 24.11.2014).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. novembra 2014 (točka 4 zapisnika z dne 27.11.2014).

predlogi resolucij B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 in B8-0316/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0311/2014

(ki nadomešča B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 in B8-0316/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Markus Pieper v imenu skupine PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim in Anthea McIntyre v imenu skupine ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada in António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE,
Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P8_TA(2014)0069)

(Predlog resolucije B8-0314/2014 je brezpredmeten.)

Govoril je

Pavel Telička, ki je predlagal ustni predlog spremembe k odstavku 11, ki je bil upoštevan.


10.7. 25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0285/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0070)


10.8. Digitalni enotni trg (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0286/2014, B8-0287/2014 in B8-0288/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0286/2014

Sprejeto (P8_TA(2014)0071)

(Predloga resolucij B8-0287/2014 in B8-0288/2014 sta brezpredmetna.)

Govorila je

Evelyne Gebhardt, ki je opozorila na napako v seznamu glasovanja skupine S&D glede predloga spremembe 19.


10.9. Podhranjenost otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0253/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0072)


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog nezaupnice Evropski komisiji - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini in Bruno Gollnisch

Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan in Peter Jahr

25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr in Seán Kelly

Digitalni enotni trg - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler in Seán Kelly

Podhranjenost otrok v državah v razvoju - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly in Marc Tarabella.

°
° ° °

Govoril je Seán Kelly o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb pri glasovanju o skupnem predlogu resolucije RC-B8-0311/2014 (predsednik mu je s tem v zvezi podal pojasnila).


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. do 18. decembra 2014.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albrecht, Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov