Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. prosince 2014 - Štrasburk

14. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prosincového plenárního zasedání t.r. (PE 544.579/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Hlasování o zprávách A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 a A8-0040/2014, které předkládá Andrzej Duda, bylo odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Žádosti skupin Verts/ALE, S&D a GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o pracovním programu Komise na rok 2015 (bod 18 PDOJ) předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a upřesněním, že hlasování se bude konat v lednu, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt ve prospěch žádosti, József Szájer proti žádosti, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se hlasování konalo během tohoto dílčího zasedání, a Philippe Lamberts ve prospěch této žádosti.

Parlament žádost skupiny GUE/NGL zamítl.

Parlament žádost skupiny S&D schválil EH (231 pro, 121 proti, 18 se zdrželi).

Středa

Žádost skupin Verts/ALE a GUE/NGL, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o svobodě projevu v Turecku. Na závěr rozpravy by na lednovém dílčím zasedání v roce 2015 byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Rebecca Harms a Patrick Le Hyaric, kteří za své skupiny odůvodnili žádost, a Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament žádost schválil.

Vystoupila Rebecca Harms.

Žádost skupiny ECR, aby bylo hlasování o Palestině (bod 78 PDOJ) odloženo na čtvrtek.

Vystoupili: Morten Messerschmidt za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a Martina Anderson proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí