Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. december 2014 - Strasbourg

14. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne december og 2014 (PE 544.579/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Afstemningen om betænkningerne af Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 og A8-0040/2014 blev udsat til en senere mødeperiode.

Verts/ALE, S&D og GUE/NGL anmodede om, at forhandlingen om Kommissionens arbejdsprogram for 2015 blev afsluttet (punkt 18 på det endelige forslag til dagsorden, PDOJ) ved fremsættelse af beslutningsforslag.

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen og præciserede, at afstemningen ville finde sted i januar, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Guy Verhofstadt, der støttede anmodningen, József Szájer, der var imod anmodningen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som anmodede om, at afstemningen kom til at finde sted under indeværende mødeperiode, og Philippe Lamberts, der støttede denne anmodning.

Parlamentet forkastede GUE/NGL-Gruppens anmodning.

Parlamentet vedtog (231 for, 121 imod, 18 hverken/eller) Gianni Pittellas anmodning ved elektronisk afstemning.

Onsdag

Verts/ALE- og GUE/NGL-Grupperne anmodede om, at der på dagsordenen kom til at figurere en redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ytringsfrihed i Tyrkiet. Forhandlingen ville blive afsluttet ved, at der blev fremsat beslutningsforslag under mødeperioden i januar 2015.

Talere: Rebecca Harms og Patrick Le Hyaric, der begrundede anmodningen, og Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg af Rebecca Harms.

ECR-Gruppen anmodede om at få afstemningen om Palæstina udsat til torsdag.

Talere: Morten Messerschmidt, der begrundede anmodningen, og Martina Anderson, der var imod.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik