Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg

14. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí v decembri 2014 (PE 544.579/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Hlasovanie o správach A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 a A8-0040/2014, ktoré predkladá Andrzej Duda, bolo odložené na niektoré z budúcich zasadaní.

Žiadosť skupín Verts/ALE, S&D a GUE/NGL, aby sa na záver rozpravy o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (bod 18 PDOJ) predložili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť so spresnením, že hlasovanie sa bude konať v januári, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti, Guy Verhofstadt, ktorý sa vyjadril v prospech žiadosti, József Szájer, ktory sa vyslovil proti žiadosti, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa hlasovanie konalo počas tohto zasadania, a Philippe Lamberts, ktorý sa vyjadril v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť skupiny GUE/NGL zamietol.

Parlament v EH (231 za, 121 proti, 18 sa zdržali) schválil žiadosť skupiny S&D.

Streda

Žiadosť skupín Verts/ALE a GUE/NGL, aby do programu schôdze bolo zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o slobode prejavu v Turecku. Na záver rozpravy by boli počas zasadania v januári 2015 predložené návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms a Patrick Le Hyaric s odôvodnením žiadosti v mene svojich poslaneckých skupín a Alexander Graf Lambsdorff.

Parlament žiadosť schválil.

V rozprave vystúpila Rebecca Harms.

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo hlasovanie o Palestíne odložené na štvrtok (bod 78 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Morten Messerschmidt za skupinu ECR s odôvodnením žiadosti a Martina Anderson, ktorá sa vyslovila proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia