Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 december 2014 - Strasbourg

14. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i december 2014 (PE 544.579/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Omröstningarna om Andrzej Dudas betänkanden A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 och A8-0040/2014 sköts upp till en senare sammanträdesperiod.

Grupperna Verts/ALE, S&D och GUE/NGL begärde att debatten om kommissionens arbetsprogram 2015 (punkt 18 i PDOJ) skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, som motiverade begäran och specificerade att omröstningen skulle äga rum i januari, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som motiverade begäran, Guy Verhofstadt, som stödde begäran, József Szájer, som motsatte sig begäran, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som begärde att omröstningen skulle äga rum under nuvarande sammanträdesperiod, och Philippe Lamberts, som stödde denna begäran.

Parlamentet förkastade GUE/NGL-gruppens begäran.

Via EO (231 röster för, 121 röster emot, 18 nedlagda röster) godkände parlamentet S&D-gruppens begäran.

Onsdag

Grupperna Verts/ALE och GUE/NGL begärde att man på föredragningslistan skulle ta upp ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om yttrandefrihet i Turkiet. Debatten skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag under sammanträdesperioden i januari 2015.

Talare: Rebecca Harms och Patrick Le Hyaric, som på sina respektive gruppers vägnar motiverade begäran, och Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentet godkände begäran.

Talare: Rebecca Harms.

ECR-gruppen begärde att omröstningen om Palestina skulle skjutas upp till torsdag (punkt 78 i PDOJ).

Talare: Morten Messerschmidt för ECR-ruppen, som motiverade begäran, och Martina Anderson, som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy