Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0418(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2014

Внесени текстове :

A8-0036/2014

Разисквания :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0075

Протокол
Понеделник, 15 декември 2014 г. - Страсбург

15. Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) *** (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (заместваща докладчика) представи препоръката.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill и Sylvie Goddyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy и Miguel Viegas.

Изказа се Carlos Moedas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 16.12.2014.

Правна информация - Политика за поверителност