Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0418(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0036/2014

Ingediende teksten :

A8-0036/2014

Debatten :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0075

Notulen
Maandag 15 december 2014 - Straatsburg

15. Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) *** (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (ter vervanging van de rapporteur) licht de aanbeveling toe.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill en Sylvie Goddyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 16.12.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid