Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0418(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0036/2014

Teksty złożone :

A8-0036/2014

Debaty :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0075

Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Strasburg

15. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014- 2013/0418(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (w zastępstwie sprawozdawczyni) przedstawiła zalecenie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill i Sylvie Goddyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy i Miguel Viegas.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 16.12.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności