Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0418(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2014

Predkladané texty :

A8-0036/2014

Rozpravy :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0075

Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg

15. Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) *** (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (zastupujúca spravodajkyňu) uviedla odporúčanie.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan, v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill a Sylvie Goddyn.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.12.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia