Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0418(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2014

Ingivna texter :

A8-0036/2014

Debatter :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0075

Protokoll
Måndagen den 15 december 2014 - Strasbourg

15. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) [09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (som biträdde föredraganden) redogjorde för rekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Lynn Boylan, för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill och Sylvie Goddyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy och Miguel Viegas.

Talare: Carlos Moedas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 16.12.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy