Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. prosince 2014 - Štrasburk

16. Provádění směrnice o jakosti paliv (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Provádění směrnice o jakosti paliv (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: András Gyürk za skupinu PPE a Matthias Groote za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh nezařazený, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira a Giulia Moi.

Vystoupil Carlos Moedas.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí