Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 15. detsember 2014 - Strasbourg

16. Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid András Gyürk fraktsiooni PPE nimel ja Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira ja Giulia Moi.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika