Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 december 2014 - Straatsburg

16. Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Tenuitvoerlegging van de richtlijn brandstofkwaliteit (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door András Gyürk, namens de PPE-Fractie, en Matthias Groote, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, niet-fractiegebonden lid, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo en Gesine Meissner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira en Giulia Moi.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid