Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Strasburg

16. Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: András Gyürk w imieniu grupy PPE i Matthias Groote w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh niezrzeszony, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira i Giulia Moi.

Głos zabrał Carlos Moedas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności