Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 decembrie 2014 - Strasbourg

16. Punerea în aplicare a Directivei privind calitatea carburanților (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Punerea în aplicare a Directivei privind calitatea carburanților (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: András Gyürk, în numele Grupului PPE, și Matthias Groote, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, neafiliat, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo și Gesine Meissner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira și Giulia Moi.

A intervenit Carlos Moedas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate