Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2014 - Štrasburg

16. Vykonávanie smernice o kvalite palív (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie smernice o kvalite palív (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: András Gyürk v mene skupiny PPE a Matthias Groote v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh – nezaradený poslanec, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira a Giulia Moi.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia