Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. prosince 2014 - Štrasburk

17. Posuzování dobré pověsti podnikatelů v dopravě (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Posuzování dobré pověsti podnikatelů v dopravě (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Georg Mayer nezařazený, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki a Andor Deli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin a Nicola Caputo.

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí