Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 december 2014 - Straatsburg

17. Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Betrouwbaarheidstoetsing van vervoerondernemers (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki en Andor Deli.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid