Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 15 decembrie 2014 - Strasbourg

17. Evaluarea bunei reputații a operatorilor de transport (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Evaluarea bunei reputații a operatorilor de transport (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, neafiliat, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki și Andor Deli.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan și Deirdre Clune.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin și Nicola Caputo.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate