Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2981(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000092/2014

Ingediende teksten :

O-000092/2014 (B8-0046/2014)

Debatten :

PV 15/12/2014 - 18
CRE 15/12/2014 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 15 december 2014 - Straatsburg

18. Tenuitvoerlegging van het partnerschap inzake onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (PRIMA) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000092/2014) van Jerzy Buzek aan de Commissie: Uitvoering van PRIMA, het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied, op grond van artikel 185 VWEU (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia licht de vraag toe.

Carlos Moedas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos en Tonino Picula.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid