Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 15 декември 2014 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Спешно действие с оглед потвърждаването на имунитет
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Петиции
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) *** (разискване)
 16.Изпълнение на Директивата за качеството на горивата (разискване)
 17.Оценка на добрата репутация на превозвачите (разискване)
 18.Изпълнение на програмата за партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в Средиземноморския регион PRIMA (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (172 kb) Списък на присъствалите (58 kb) 
 
Протокол (165 kb) Списък на присъствалите (36 kb) 
 
Протокол (233 kb) Списък на присъствалите (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност