Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Działania w trybie pilnym w celu potwierdzenia immunitetu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) *** (debata)
 16.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliw (debata)
 17.Ocena dobrej reputacji podmiotów transportu (debata)
 18.Realizacja partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (150 kb)  Lista obecności (58 kb)
 
Protokół (158 kb)  Lista obecności (36 kb)
 
Protokół (219 kb)  Lista obecności (61 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności