Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 15 december 2014 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Brådskande åtgärd för att bekräfta immmuniteten
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Inkomna dokument
 14.Arbetsplan
 15.Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (debatt)
 16.Genomförande av direktivet om bränslekvalitet (debatt)
 17.Bedömning av fraktförares goda anseende (debatt)
 18.Genomförande av partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (150 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (132 kb) Närvarolista (36 kb) 
 
Protokoll (213 kb) Närvarolista (61 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy