Index 
Proces-verbal
PDF 215kWORD 166k
Luni, 15 decembrie 2014 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Acțiune de urgență pentru susținerea imunității
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Petiții
 13.Depunere de documente
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) *** (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Directivei privind calitatea carburanților (dezbatere)
 17.Evaluarea bunei reputații a operatorilor de transport (dezbatere)
 18.Punerea în aplicare a Parteneriatului în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (dezbatere)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la valul de arestări de ieri ale unor jurnaliști în Turcia, arestări care încalcă libertatea presei.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Annemie Neyts-Uyttebroeck și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 ianuarie 2015.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

Dl Președinte a felicitat-o pe dna Annemie Neyts-Uyttebroeck pentru activitatea din cursul mandatului său.


5. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente din Bulgaria au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Sergei Stanishev în cadrul unor proceduri penale din Bulgaria.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


6. Acțiune de urgență pentru susținerea imunității

După consultarea președintelui și a raportorului Comisiei JURI, competentă în fond, Președintele, făcând uz de competențele care îi sunt conferite la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, a decis să ia de urgență inițiativa de a susține, în fața autorităților italiene, privilegiile și imunitățile dlui Luigi Berlinguer, fost deputat.


7. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE şi a Grupului S&D următoarele cereri de numire:

Comisia PETI: Eva Kaili nu mai este membru.

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: Pablo Zalba Bidegain, în locul lui Tom Vandenkendelaere.

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Tom Vandenkendelaere, în locul lui Pablo Zalba Bidegain.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a anunțat că nu a fost formulată nicio obiecție cu privire la:

recomandarea INTA de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2014)08355– 2014/2954(DEA)) (B8-0346/2014).

Dacă nu este formulată nicio obiecție de către un grup politic sau un număr de cel puțin 40 de deputați în termen de 24 de ore, recomandarea se consideră aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă votului.

Recomadarea este disponibilă pe site-ul Europarl.


9. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia TRAN a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P7_TA(2012)0270(COR01) la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare) (JO L 343, 14.12.2012, p. 32) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 3 iulie 2012 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2012)0270) (JO C 349 E, 29.11.2013, p. 104)) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl.

A intervenit Emmanouil Glezos.


10. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune septembrie 2014 este disponibilă pe site-ul Europarl.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000089/2014) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (2014/2918(RSP)) (B8-0044/2014);

- (O-000090/2014) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (2014/2918(RSP)) (B8-0045/2014);

- (O-000092/2014) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Implementarea Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) în temeiul articolul 185 din TFUE (2014/2981(RSP)) (B8-0046/2014).


12. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

12 decembrie 2014

Birgit Oswald (nr. 2239/2014); Maijala Helena (nr. 2240/2014); Ariane Binot (nr. 2241/2014); Kristóf Ács (nr. 2242/2014); Nikoleta Gałka (nr. 2243/2014); (nume confidențial) (nr. 2244/2014); (nume confidențial) (nr. 2245/2014); Matias Goos (nr. 2246/2014); Ralf Hansen (nr. 2247/2014); Heinz-Jürgen Schmalbrock (nr. 2248/2014); (nume confidențial) (nr. 2249/2014); (nume confidențial) (nr. 2250/2014); (nume confidențial) (nr. 2251/2014); (nume confidențial) (nr. 2252/2014); (nume confidențial) (nr. 2253/2014); (nume confidențial) (nr. 2254/2014); (nume confidențial) (nr. 2255/2014); (nume confidențial) (nr. 2256/2014); (nume confidențial) (nr. 2257/2014); Kehinde Akpata (nr. 2258/2014); Jonay Pérez Suárez (nr. 2259/2014); Marco Caruso (nr. 2260/2014); (nume confidențial) (nr. 2261/2014); (nume confidențial) (nr. 2262/2014); Rumyana Petevageorgieva (nr. 2263/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2264/2014); (nume confidențial) (nr. 2265/2014); Radek Kriegler (nr. 2266/2014); Herbert Udo Plesch (nr. 2267/2014); (nume confidențial) (nr. 2268/2014); Michelangelo La Spina (nr. 2269/2014); Xenofon Kontargyris (nr. 2270/2014); Franz Nimmervoll (nr. 2271/2014); (nume confidențial) (nr. 2272/2014); Nadia Chaudel (nr. 2273/2014); (nume confidențial) (nr. 2274/2014); (nume confidențial) (nr. 2275/2014); Klaus-Dieter Hammer (nr. 2276/2014); Sven Laudan (nr. 2277/2014); Michael Hollien (nr. 2278/2014); Rosemarie Koehler (nr. 2279/2014); (nume confidențial) (nr. 2280/2014); (nume confidențial) (nr. 2281/2014); (nume confidențial) (nr. 2282/2014); (nume confidențial) (nr. 2283/2014); José María Gómez Pontón (nr. 2284/2014); Antonio Escalona Martínez (nr. 2285/2014); (nume confidențial) (nr. 2286/2014); Chimezie Okonkwo (nr. 2287/2014); (nume confidențial) (nr. 2288/2014); (nume confidențial) (nr. 2289/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2290/2014); (nume confidențial) (nr. 2291/2014); (nume confidențial) (nr. 2292/2014); Dr. Philipp Schmagold (nr. 2293/2014); Leonardo Rassu (nr. 2294/2014); Roman Milewski (nr. 2295/2014); Franz Radl (nr. 2296/2014); Marialuisa Carbone (nr. 2297/2014); Arturo Claudio Brizzi (nr. 2298/2014); Dr. Gert Armin Neuhäuser (nr. 2299/2014); Klaus-Dieter Wohlgemuth (nr. 2300/2014); Moona Hellsten (nr. 2301/2014); Rodney Maile (nr. 2302/2014); Stefan Bortos (nr. 2303/2014); Graham Moore (nr. 2304/2014); (nume confidențial) (6 signatures) (nr. 2305/2014); (nume confidențial) (nr. 2306/2014); (nume confidențial) (nr. 2307/2014); (nume confidențial) (nr. 2308/2014); (nume confidențial) (nr. 2309/2014); (nume confidențial) (nr. 2310/2014); (nume confidențial) (nr. 2311/2014); Sergio Tomás Nieto (nr. 2312/2014); Florence Cortes (nr. 2313/2014); (nume confidențial) (nr. 2314/2014); Flavio Miccono (nr. 2315/2014); Amadeu Policart Silvestre (nr. 2316/2014); María de los Ángeles Gracia González (nr. 2317/2014); Gheorghe Comănac (nr. 2318/2014); Ignazio Cubeddu (nr. 2319/2014); Pere Romero Alonso (nr. 2320/2014); Andrzej Paulinski (nr. 2321/2014); Luciano Benazzo (nr. 2322/2014); Michael Teuschl (nr. 2323/2014); Hermann Ebhardt (nr. 2324/2014); Ralf Welscher (nr. 2325/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2326/2014); (nume confidențial) (nr. 2327/2014); Gael Drillon (nr. 2328/2014); Luigi Barabani (nr. 2329/2014); Marco Da Prato (nr. 2330/2014); Cherif Dalhoumi (nr. 2331/2014); José Andrés Palacios Ferrer (AGROPREVEN) (nr. 2332/2014); John Carnie (nr. 2333/2014); (nume confidențial) (nr. 2334/2014); (nume confidențial) (nr. 2335/2014); (nume confidențial) (nr. 2336/2014); Raquel González Fernández (nr. 2337/2014); (nume confidențial) (nr. 2338/2014); Pedro Manuel Soriano Galán (nr. 2339/2014); Angélica Balsalobre San Millán (nr. 2340/2014); María Pinto (nr. 2341/2014); (nume confidențial) (nr. 2342/2014); (nume confidențial) (nr. 2343/2014); (nume confidențial) (nr. 2344/2014); (nume confidențial) (nr. 2345/2014); (nume confidențial) (nr. 2346/2014); (nume confidențial) (nr. 2347/2014); (nume confidențial) (nr. 2348/2014); Constantínos Tsankarákis (nr. 2349/2014); Ferrán Illa Gayete (nr. 2350/2014); Ivaĭlo Vŭlkov (nr. 2351/2014); Lorenzo Álvarez del Castillo (nr. 2352/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 2353/2014); Gabriel Castro Martínez (nr. 2354/2014); Petru Pavel Uzun (nr. 2355/2014); (nume confidențial) (nr. 2356/2014); (nume confidențial) (nr. 2357/2014); Pina Nuzzo (nr. 2358/2014); Michel Faissat (nr. 2359/2014); (nume confidențial) (nr. 2360/2014); (nume confidențial) (nr. 2361/2014); Flavio Miccono (nr. 2362/2014); (nume confidențial) (nr. 2363/2014); Camelia Rămășcanu (nr. 2364/2014); (nume confidențial) (nr. 2365/2014); (nume confidențial) (nr. 2366/2014); (nume confidențial) (nr. 2367/2014); Förster Gredo (nr. 2368/2014); Marcello Campiotti (nr. 2369/2014); (nume confidențial) (nr. 2370/2014); (nume confidențial) (nr. 2371/2014); (nume confidențial) (nr. 2372/2014); (nume confidențial) (nr. 2373/2014); (nume confidențial) (nr. 2374/2014); Norman Scarth (nr. 2375/2014); Elabassia Tires (nr. 2376/2014); Anna Georghallides (nr. 2377/2014); (nume confidențial) (nr. 2378/2014); (nume confidențial) (nr. 2379/2014); (nume confidențial) (nr. 2380/2014); (nume confidențial) (nr. 2381/2014); Nicolae Fulea (nr. 2382/2014); Norbert Perstinger (nr. 2383/2014); Elaine Colville (nr. 2384/2014); (nume confidențial) (nr. 2385/2014); (nume confidențial) (nr. 2386/2014); György Palla (nr. 2387/2014); Dan-Laurențiu Arcuș (nr. 2388/2014); Jan Olk (nr. 2389/2014); (nume confidențial) (nr. 2390/2014); Janet Zammit (nr. 2391/2014); (nume confidențial) (nr. 2392/2014); (nume confidențial) (nr. 2393/2014); Sieglinde Stein-Abel (nr. 2394/2014); Sergiu Sebastian Tauciuc (nr. 2395/2014); Oronzo Danese (nr. 2396/2014); Oronzo Danese (nr. 2397/2014); Christian Ries (nr. 2398/2014); Hans-Gerd Schröter (nr. 2399/2014); (nume confidențial) (nr. 2400/2014); Vincenzo Battipaglia (nr. 2401/2014); Massimo De Simone (nr. 2402/2014); Jean Paul Carré (nr. 2403/2014); (nume confidențial) (nr. 2404/2014); (nume confidențial) (nr. 2405/2014); (nume confidențial) (nr. 2406/2014); Michael Clark (nr. 2407/2014); (nume confidențial) (nr. 2408/2014); Konrad Schmidt (nr. 2409/2014); Andreas Josef Kuhn (nr. 2410/2014); Sebastian Günther (nr. 2411/2014); Dirk Emmermann (nr. 2412/2014); (nume confidențial) (nr. 2413/2014); Günter Dillikrath (nr. 2414/2014); Emmanuel Sweeney (nr. 2415/2014); Luigi Antoci (nr. 2416/2014); Carlo Villari (nr. 2417/2014); Oronzo Danese (nr. 2418/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2419/2014); Iosif Rezmuves (nr. 2420/2014); Georgios Kakarantzas (nr. 2421/2014); Ghiorghi Foca (nr. 2422/2014); Clara Rodríguez Montesinos (Esquerra Unida de Sant Joan d'Alacant) (nr. 2423/2014); Julián Plaza Hortelano (nr. 2424/2014); (nume confidențial) (nr. 2425/2014); Wilhelmus Gerardus Martinus Van der Rijt (nr. 2426/2014); (nume confidențial) (nr. 2427/2014); Flavio Miccono (nr. 2428/2014); Jordi Bertran Calvera (nr. 2429/2014); (nume confidențial) (nr. 2430/2014); Ivano Cartella (nr. 2431/2014); Rainer Bojarski-Hoffmann (nr. 2432/2014); Matthias Adler (nr. 2433/2014); Ruby Harrold-Claesson (nr. 2434/2014); Flavio Mobiglia (nr. 2435/2014); Robert Bajela (nr. 2436/2014); Christel Jäger (nr. 2437/2014); Ludwig Lentfort (nr. 2438/2014); Rodney Maile (nr. 2439/2014); Ioan Grosu (nr. 2440/2014); Giuseppe Borracci (nr. 2441/2014); Giacomo Rotoli (nr. 2442/2014); (nume confidențial) (nr. 2443/2014); Amélie Noel (nr. 2444/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2445/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2446/2014); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 2447/2014); (nume confidențial) (nr. 2448/2014); (nume confidențial) (nr. 2449/2014); (nume confidențial) (nr. 2450/2014); Vincas Jokimas (nr. 2451/2014); (nume confidențial) (nr. 2452/2014); (nume confidențial) (nr. 2453/2014); (nume confidențial) (nr. 2454/2014); (nume confidențial) (nr. 2455/2014); (nume confidențial) (nr. 2456/2014); (nume confidențial) (nr. 2457/2014); (nume confidențial) (nr. 2458/2014); (nume confidențial) (nr. 2459/2014); Paulo Veríssimo Miranda dos Reis (nr. 2460/2014); (nume confidențial) (nr. 2461/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 2462/2014).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2014, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a anumitor acte în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Commission Decision on the adoption of a proposal for the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the Single Resolution Board (C(2014)9456 - C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Acest document nu este disponibil în momentul de față în toate limbile.)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFCO, JURI

- Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru 2015 - Poziţia Consiliului din 12 decembrie 2014 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pe 2014: Poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pe 2014: Poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

FEMM, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pe 2014: Poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pe 2014: Poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pe 2014: poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general pe 2014: poziția Consiliului din 12 decembrie 2014 (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European și a trei acorduri conexe (06698/2014 - C8-0002/2014 - 2014/0047(NLE)) - INTA - Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0026/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (Text codificat) (COM(2014)0377 - C8-0139/2014 - 2014/0192(NLE)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) (COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate adopta în ceea ce privește efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (text codificat) (COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (text codificat) (COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (text codificat) (COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

- *** Recomandare privind proiectul de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE)) - ENVI - Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014 - C8-0114/2014 - 2014/0154(NLE)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0039/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) (COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)) - AFET - Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (2014/2816(INI)) - AFET - Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0045/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)) - INTA - Raportor: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0054/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador (COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD)) - BUDG - Raportor: Jan Olbrycht (A8-0062/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Vana (A8-0063/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD)) - BUDG - Raportor: Daniele Viotti (A8-0064/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD)) - BUDG - Raportor: Marco Zanni (A8-0065/2014)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)) - BUDG - Raportori: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

2.2) recomandare pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)) - ENVI - Raportoare: Frédérique Ries (A8-0038/2014).


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din decembrie 2014 (PE 544.579/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Votarea privind rapoartele Andrzej Duda A8-0029/2014, A8-0031/2014, A8-0032/2014, A8-0033/2014, A8-0035/2014 și A8-0040/2014 a fost amânată pentru o perioadă de sesiune ulterioară.

Solicitările grupurilor Verts/ALE, S&D și GUE/NGL de a încheia dezbaterea privind programul de lucru al Comisiei pe 2015 (punctul 18 din PDOJ) prin depunerea unor propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a motivat solicitarea precizând că votarea va avea loc în luna ianuarie, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat solicitarea, Guy Verhofstadt, în favoarea solicitării, József Szájer, împotriva solicitării, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca votarea să aibă loc în cursul actualei perioade de sesiune, și Philippe Lamberts, în favoarea acestei solicitări.

Parlamentul a respins cererea Grupului GUE/NGL.

Prin VE (231 pentru, 121 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea lui Grupului S&D.

Miercuri

Solicitarea grupurilor Verts/ALE și GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind libertatea de exprimare în Turcia. Dezbaterea se va încheia prin depunerea unor propuneri de rezoluție în cursul perioadei de sesiune ianuarie 2015.

Au intervenit: Rebecca Harms și Patrick Le Hyaric, care au motivat solicitarea în numele grupurilor lor, și Alexander Graf Lambsdorff.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit Rebecca Harms.

Solicitarea Grupului ECR de a amâna pentru joi votarea privind Palestina (punctul 78 din PDOJ).

Au intervenit: Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, care a motivat solicitarea, și Martina Anderson, împotriva solicitării.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014- 2013/0418(NLE)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0036/2014)

Esther Herranz García (înlocuitoare a raportoarei) a prezentat recomandarea.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Julie Girling, Catherine Bearder, Stefan Eck, Julia Reid, Ivan Štefanec, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Enrico Gasbarra, Richard Ashworth, Lidia Senra Rodríguez, Neena Gill și Sylvie Goddyn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, József Nagy și Miguel Viegas.

A intervenit Carlos Moedas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 16.12.2014.


16. Punerea în aplicare a Directivei privind calitatea carburanților (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Punerea în aplicare a Directivei privind calitatea carburanților (2014/2995(RSP))

Carlos Moedas (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: András Gyürk, în numele Grupului PPE, și Matthias Groote, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, neafiliat, Jo Leinen, Nils Torvalds, Julia Reid, Tibor Szanyi, Catherine Bearder, Marju Lauristin, Fredrick Federley, Nicola Caputo și Gesine Meissner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Lucy Anderson, Kaja Kallas, Janusz Zemke, João Ferreira și Giulia Moi.

A intervenit Carlos Moedas.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Evaluarea bunei reputații a operatorilor de transport (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Evaluarea bunei reputații a operatorilor de transport (2014/2978(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, neafiliat, Wim van de Camp, Jens Nilsson, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, João Ferreira, Michael Cramer, Peter Lundgren, Massimiliano Salini, Lucy Anderson, Notis Marias, Jill Seymour, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Tapardel, Angel Dzhambazki și Andor Deli.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Jörg Leichtfried, Roberts Zīle, Georges Bach, Inés Ayala Sender, Dieter-Lebrecht Koch, Jutta Steinruck, Henna Virkkunen, Ole Christensen, Danuta Jazłowiecka, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Seán Kelly, Theodor Dumitru Stolojan și Deirdre Clune.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Ivan Jakovčić, Giulia Moi, Janusz Zemke, Patricija Šulin și Nicola Caputo.

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Punerea în aplicare a Parteneriatului în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000092/2014) adresată de Jerzy Buzek Comisiei: Implementarea Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană (PRIMA) în temeiul articolul 185 din TFUE (B8-0046/2014) (2014/2981(RSP))

Patrizia Toia a dezvoltat întrebarea.

Carlos Moedas (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, neafiliat, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Ruža Tomašić, Paloma López Bermejo, Lara Comi, Monika Flašíková Beňová, Ricardo Serrão Santos și Tonino Picula.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, József Nagy, Miguel Viegas și João Ferreira.

A intervenit Carlos Moedas.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Zbigniew Kuźmiuk, Filiz Hyusmenova, Sofia Sakorafa, Igor Šoltes, Jill Seymour, Barbara Kappel, Ivan Štefanec, Anneliese Dodds, Janusz Wojciechowski, Marian Harkin, João Ferreira, Laura Ferrara, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Richard Corbett, Eleni Theocharous, Iliana Iotova, Ádám Kósa, Damian Drăghici, József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Csaba Sógor, José Blanco López, Andor Deli și Doru-Claudian Frunzulică.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 544.579/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la ora 22.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate