Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras

3. Gauti dokumentai

Gauti šie Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- *Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Italijoje, žemės drebėjimas Graikijoje, ledo audros Slovėnijoje ir ledo audros ir potvyniai Kroatijoje) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Teisinė informacija - Privatumo politika