Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från parlamentets utskott:

- Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

- * Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456 - C8-0284/2014 - 2014/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen (16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien) (COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen (16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien) (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy