Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg

5.1. Alegerea Ombudsmanului European (vot)

(vot secret)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Președinta a declarat că a luat la cunoștință de candidatura dnei EMILY O'REILLY și a reamintit dispozițiile de la articolul 219 din Regulamentul de procedură și modalitățile practice de vot.

Președinta a constatat că condițiile pentru alegere sunt întrunite, mai mult de jumătate din numărul total de deputați fiind prezenți.

S-a procedat la votare prin vot secret (569 pentru, 66 împotrivă, 43 abțineri).

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal.

Președinta a declarat-o pe dna EMILY O'REILLY aleasă în calitate de Ombudsman European (P8_TA(2014)0073), a felicitat-o pentru alegerea sa și a invitat-o să depună jurământul în fața Curții de Justiție în conformitate cu articolul 219 alineatul (7) din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate