Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0132(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0059/2014

Ingediende teksten :

A8-0059/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0074

Notulen
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg

5.2. Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0074)

Juridische mededeling - Privacybeleid