Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0059/2014

Ingivna texter :

A8-0059/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0074

Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

5.2. Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor [COM(2014)0246 - C8-0005/2014 - 2014/0132(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0059/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0074)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy