Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

5.12. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [C(2014)9456 - C8-0284/2014- 2014/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0070/2014)

(Μυστική ψηφοφορία)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0084)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου