Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

5. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Lara Comi, om de två italienska marinsoldaterna som dömts i Indien, Amjad Bashir, om attacken som en talibanskt terroristgrupp genomfört mot en skola i Peshawar i Pakistan, och som dödat minst 130 personer, de flesta av dem barn, och Barbara Spinelli, om fallet Giulietto Chiesa, italiensk journalist och före detta Europaparlamentsledamot, som gripits i Tallinn och sedan utvisats ur Estland.

°
° ° °


5.1. Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)

5.2. Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.3. Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.4. Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.5. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.6. Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.7. Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.12. Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden * (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy