Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan и Mark Demesmaeker.

Правна информация - Политика за поверителност