Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Pilar Ayuso - A8-0036/2014
Matt Carthy, Caterina Chinnici, Julie Girling, Peter Jahr, Richard Corbett, Daniel Hannan och Mark Demesmaeker.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy