Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Mara Bizzotto meddelade att hennes omröstningsknapp inte hade fungerat vid valet av Europeisk ombudsman.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy