Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk

10. Pracovní program Komise na rok 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Pracovní program Komise na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) uvedli pracovní program a vyjádřili potěšení nad rozhodnutím udělit cenu Karla Velikého za rok 2015 předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pablo Iglesias, Vicky Ford za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mercedes Bresso, Jonathan Arnott k ustanovením přílohyXV jednacího řádu (předseda poskytl upřesnění), Gerolf Annemans nezařazený, Jonathan Arnott k uplatňování jednacího řádu a Andrzej Grzyb.

PŘEDSEDNICTVÍ: Olli REHN
místopředseda

Vystoupili: Maria João Rodrigues, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena a István Ujhelyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski a Ricardo Serrão Santos.

Vystoupili: Frans Timmermans a Jean-Claude Juncker.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí