Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. prosinca 2014. - Strasbourg

10. Program rada Komisije za 2015. (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Program rada Komisije za 2015. (2014/2829(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) predstavili su program rada i izrazili zadovoljstvo zbog odluke izborne komisije nagrade „Karlo Veliki” da u 2015. tu nagradu dodjele predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu.

Govorili su: József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pablo Iglesias, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mercedes Bresso, Jonathan Arnott, o odredbama Priloga XV. Poslovnika (predsjednik je dao dodatna objašnjenja), Gerolf Annemans, nezavisni zastupnik, Jonathan Arnott, o primjeni Poslovnika, i Andrzej Grzyb.

PREDSJEDA: Olli REHN
potpredsjednik

Govorili su: Maria João Rodrigues, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Andrzej Duda, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Jill Evans, Piernicola Pedicini, Konstantinos Papadakis, Jerzy Buzek, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Marielle de Sarnez, Dimitrios Papadimoulis, Pascal Durand, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Constance Le Grip, Glenis Willmott, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Ruža Tomašić, Cecilia Wikström, João Ferreira, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia, Arne Gericke, Fredrick Federley, Marina Albiol Guzmán, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Ivan Jakovčić, Barbara Spinelli, Kathleen Van Brempt, Takis Hadjigeorgiou, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Paul Tang, Maria Arena i István Ujhelyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Notis Marias, José Inácio Faria, Lidia Senra Rodríguez, Fabio Massimo Castaldo, Czesław Adam Siekierski i Ricardo Serrão Santos.

Govorili su: Frans Timmermans i Jean-Claude Juncker.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti